12 กันยายน 2554

รีวิวหนังสือไพ่ทาโรต์ Gaian Tarot Book: Review - Part 2

กลับมารีวิวไพ่ทาโรต์ไกอานหรือไกยานกันต่อ (Gaian Tarot) ในส่วนของหนังสือคู่มือประจำสำรับไพ่ทาโรต์ชุดนี้ ภายใต้ชื่อว่า Journey through the Gaian Tarot ที่มาพร้อมกันภายในชุด box set นี้กันนะครับ ...สามารถคลิกลิงค์ด้านล่างสำหรับบทความรีวิวไพ่ทาโรต์ Gaian Tarot ช่วงแรก

คุณลักษณะภายนอก Journey through the Gaian Tarot

 • ความหนาหนังสือไพ่ 288 หน้า (ไม่รวมปก)
 • สัดส่วนคู่มือไพ่ Gain Tarot ประมาณ 13.2 x 20.3 x 1.8 เซนติเมตร
 • คุณภาพกระดาษ ปกหน้าและปกหลังเป็นแบบเคลือบมัน ส่วนด้านในเป็นกระดาษปอนด์ปกติทั่วไป
 • หน้าปก ระบุชื่อหนังสือคู่มือไพ่ทาโรต์ไกอานชุดนี้ คือ Journey through the Gaian Tarot พร้อมผู้แต่ง ซึ่งก็คือคุณ Joanna Powell Colbert ศิลปินเจ้าของผลงานนั่นเอง โดยภาพหน้าปกนี้นำมาจากภาพหน้าไพ่ The Star
 • หลังปก คำโปรยของคู่มือไพ่และสำรับไพ่ Gaian Tarot ที่ขึ้นต้นว่า A Vision of Hope and Healing อันสื่อให้เราเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับไกอา Gaia และความเป็นไพ่ทาโรต์แนวบำบัด โดยรูปฉากหลังปกเป็นรูปพวงมาลา (Wreath) ที่เป็นทั้งภาพด้านหลังตัวไพ่และเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งจากหน้าไพ่เดอะเวิร์ลด The World หรือเรียกว่าไกอา Gaia ในไพ่ทาโรต์ชุดนี้
หน้าปกคู่มือไพ่ Gaian Tarot
หลังปกคู่มือไพ่ Gaian Tarotเนื้อหาและสารบัญหนังสือไพ่ Journey through the Gaian Tarot

สารบัญคู่มือไพ่ Gaian Tarot (คลิกรูปเพื่อขยาย)
เนื้อหาช่วงหน้าต้นๆ ของคู่มือไพ่ เกี่ยวกับรายละเอียดการพิมพ์ สารบัญ คำขอบคุณ เหล่านักทาโรต์ชื่อดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Mary K. Greer, Teresa Michelsen, Barbara Moore เรื่อยไปจนถึง เหล่าชุมชนบนเกาะ Lummi Island ที่นำมาใช้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานและฉากต่างๆบนหน้าไพ่ทาโรต์ Gaian Tarot ชุดนี้

Introduction to the Gaian Tarot

จากนั้นช่วงหน้าที่ 1-8 จะเล่าถึง
 • ประวัติความเป็นมาคำว่า "ไกอาน" Gaian
 • ความคิดริเริ่มและแนวทางการสร้างสรรค์สำรับไพ่ทาโรต์ Gaian Tarot ชุดนี้ .. ที่ใช้เวลาถึง 9 ปี!!!
 • โครงสร้างของไพ่ทาโรต์ ที่ปรับเปลี่ยนชื่อเรียกขึ้นมาเฉพาะ อันต่างจากมาตรฐานไพ่ทาโรต์ไรเดอร์เวทสมิธ (Rider Waite Smith Tarot) และต่างจากไพ่ทาโรต์ธ็อธ Thoth Tarot ด้วยเช่นกัน แต่ยังคงมีที่มาที่ไปเชื่อมโยงได้กับไพ่ทาโรต์
 • เกริ่นถึงแนวทางการใช้สำรับไพ่ทาโรต์ Gaian Tarot และคู่มือไพ่

The Major Arcana: Soul Lessons

ตัวอย่างอธิบายภาพหน้าไพ่ทาโรต์
The Empress หรือ The Gardener
ตั้งแต่หน้า 9 - 126 ให้ความหมายไพ่ทาโรต์ชุดใหญ่ เรียงไปตั้งแต่ไพ่เดอะซีคเกอร์ The Seeker ผู้แสวงหา (หรือไพ่เดอะฟูล The Fool) ไปจนถึงไพ่ไกอา Gaia (หรือไพ่เดอะเวิร์ลด The World) โดยเนื้อหาของไพ่ทาโรต์เมเจอร์อาร์คานาแต่ละใบประกอบด้วย
 • อธิบายภาพหน้าไพ่โดยรวมของไพ่เมเจอร์แต่ละใบ
 • ความหมายไพ่ปกติทั่วไป (When you get this card in a reading)
 • ความหมายไพ่ด้านลบ (When you read the Shadow side of this card)
 • Deepen Your Understanding เน้นเพื่อให้เข้าถึงความหมายไพ่ให้อ่านแปลไพ่ได้ลึกซึ้งขึ้น ได้แก่ ใจความของไพ่ (Themes) และรายละเอียดของสัญลักษณ์บนหน้าไพ่ (Symbols)
 • Affirmation เป็นประโยคสั้นๆ คล้ายดั่งคำยืนยันรับรองหรือตั้งเป้าหมาย ที่ช่วยกระตุ้นเตือนตัวเรา ขณะจับได้ไพ่ทาโรต์ใบนั้นๆ
ความหมายไพ่ทาโรต์ The Empress จากคู่มือไพ่ Gaian Tarot


The Minor Arcana: Elements, Numbers, People

ตัวอย่างความหมายไพ่ทาโรต์ชุดเล็ก Minor Arcana
ตั้งแต่หน้า 127 - 246 จะให้ความหมายไพ่ทาโรต์ชุดเล็ก เรียงกันไปตั้งแต่ Ace จนถึง Ten และกลุ่มไพ่ Court Cards ส่วนชื่อชุดไพ่ไมเนอร์ทั้งสี่ชุดของไพ่ทาโรต์ Gaian Tarot ชุดนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนชื่อโดยอิงตามระบบธาตุเป็นหลัก (Element) ได้แก่ ชุดดาบ Sword ปรับเป็น Air, เหรียญเป็น Earth, ถ้วยเป็น Water และไม้เท้าเป็น Fire

โดยจะเริ่มต้นด้วยการให้นิยามคำสำคัญ (Themes) สำหรับความหมายเลขศาสตร์แต่ละกลุ่ม ก่อนจะกล่าวถึงความหมายไพ่ทั้งสี่ชุดในแต่ละกลุ่มเลขนั้นๆ โดยเนื้อหาบรรยายความหมายไพ่แต่ละใบจะคล้ายกันกับชุดไพ่เมเจอร์ เพียงแต่จะไม่มีเนื้อหาในส่วนของ Deepen Your Understanding

Working with the Cards

ตั้งแต่หน้า 247 - 266 โดยช่วง 2-3 หน้าแรกๆของส่วนนี้ ได้อธิบายหลักการใช้ไพ่ทาโรต์ทั่วไป และลักษณะการตั้งคำถาม ตรงนี้ไม่มีอะไรหวือหวานัก

รูปแบบการเรียงไพ่

นอกจากการใช้ไพ่ทาโรต์หนึ่งใบและไพ่สามใบตามปกติทั่วไปแล้ว คู่มือไพ่ชุดนี้ยังได้นำเสนอวิธีการเรียงไพ่เพิ่มอีก 8 แบบ ซึ่งคุณ Joanna นำมาจากนักทำนายไพ่หลายท่าน ได้แก่
 • เรียงไพ่ 4 ใบ แบบเอนกประสงค์ ใช้ได้ทั่วไป Helpful All-Purpose Spread โดยคุณ James Wells
 • เรียงไพ่ 6 ใบ ช่วยชี้แนะแนวทางในอนาคต Predict Your Future By Creating It โดยคุณ Beth Owl's Daughter
 • วางไพ่ 10 ใบ เป็นการวางไพ่แบบเซลติคครอสประยุกต์ (Celtic Cross) Ten Card Layout โดยคุณ James Wells
 • วางไพ่ 5 ใบ แนวบำบัดรักษาและพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความคิดความอ่าน การสร้างสรรค์ ในแต่ละช่วงสัปดาห์ New Moon Spread โดยคุณ Joanna เอง
 • วางไพ่ 9 ใบ แนวบำบัดและพัฒนาเช่นเดียวกันกับด้านบน เรียก New Moon Spread 2 โดยคุณ Joann
 • ตัวอย่างผังการวางไพ่ทาโรต์แบบ 7 ใบ
 • เรียงไพ่ 7 ใบ ให้คำแนะนำ ไว้ใช้ทำนายไพ่ช่วงปีใหม่ New Year Spread โดยคุณ Joanna อีกเช่นกัน
 • เรียงไพ่ 7 ใบเช่นกัน เน้นให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือโลกและสังคม Aligning with the Earth โดยคุณ Carolyn
 • เรียงไพ่ 4 ใบ ผูกสายสัมพันธ์ระหว่างเราและโลก Gaian Spread โดยคุณ James Wells

ทั้งนี้รูปแบบการวางไพ่แต่ละแบบจะมีรูปแผนผังการวางไพ่ และความหมายแต่ละตำแหน่งไพ่ แต่ไม่มีตัวอย่างวิธีการอ่านไพ่ประกอบนะครับ


สรุปหนังสือคู่มือไพ่ทาโรต์ Gaian Tarot's Companion Book


ข้อดีคู่มือไพ่ Gaian Tarot

 • เนื้อหาเกือบครึ่งเล่มเน้นหนักไปที่ไพ่ทาโรต์ชุดใหญ่ Major Arcana โดยอธิบายรายละเอียดภาพหน้าไพ่ Gaian Tarot ไว้ค่อนข้างดี ทั้งสัญลักษณ์ต่างๆ ที่สอดแทรกบนหน้าไพ่ หรือรูปแบบการตั้งคำถามกับไพ่แต่ละใบ เพื่อความเข้าถึงไพ่และเข้าใจในไพ่ทาโรต์แต่ละใบได้มากขึ้น
 • อธิบายข้อเสียหรือด้านมืดของไพ่แต่ละใบ ที่เรียกว่า Shadow Side ทั้งส่วนของกลุ่มไพ่เมเจอร์ Major Arcana และกลุ่มไพ่ไมเนอร์ Minor Arcana ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์กับไพ่กลับหัว หรือประยุกต์กับตำแหน่งในการวางไพ่เรียงไพ่ (Tarot Spread)
 • เนื้อหาส่วนของ Minor Arcana ที่ถูกเรียงตามลำดับหมายเลขไพ่ ให้ความหมายพื้นฐานทางด้านหลักเลขศาสตร์ Numerology เพิ่มขึ้น

ข้อเสียคู่มือไพ่ Gaian Tarot

 • ข้อเสียหลักๆเลยคือ ไม่มีรูปประกอบในเล่มเลย -_-" (มีเพียงเฉพาะในส่วนของผังการเรียงไพ่ Tarot Spread เท่านั้น)
 • ไพ่ทาโรต์ชุดเล็ก Minor Arcana หลายใบ ไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่นำมาใช้บนหน้าไพ่ไว้เท่าไหร่นัก

เสริมเกร็ดข้อมูลไพ่ Gaian Tarot

เท่าที่ทราบเนื้อหาภายในหนังสือคู่มือไพ่ทาโรต์ไกอาน Gaian Tarot ฉบับที่พิมพ์โดย Llewellyn (Mass Market Edition) มีเนื้อหาเดียวกันกับแบบ Limited Edition นะครับ

ติดตามช่วงสุดท้ายของรีวิวไพ่ ในส่วนของคุณภาพกระดาษและรายละเอียดตัวสำรับไพ่ทาโรต์ Gaian Tarot นะครับ

เพิ่มเติม บทความรีวิวไพ่ทาโรต์ Gaian Tarot

2 ความเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำไมเค้าถึงไม่ใส่รูปไพ่ลงไปด้วยหนอ ??

หรือจะเป็นกุศโลบายเพื่อ....

Akakung Sin

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

คงได้แต่สันนิษฐานกันไปครับว่าทำไมไม่มีรูปหน้าไพ่ทาโรต์ Gaian Tarot ในหนังสือ อาจเป็นข้อตกลงระหว่างคุณ Joanna กับทางบริษัท Llewellyn หรืออาจเป็นนโยบายของทางบริษัทก็ได้ทั้งนั้นครับ อาจจะด้วยไม่ต้องการให้ซ้ำซ้อนกับไพ่ไกอันทาโรต์ชุดจำกัด หรืออาจจะเพราะต้องการให้ใช้คู่กันกับไพ่โดยเฉพาะ ฯลฯ

เอ.. หรือบางทีอาจจะต้องการประหยัดหน้ากระดาษ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นได้ ;P

แสดงความคิดเห็น

1. โปรดระบุ "ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น" (กรณีไม่มีโปรไฟล์อื่น) ในเว็บ ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ ด้วยการ
- เลือกโปรไฟล์ "ชื่อ/URL"
- กรอกชื่อหรือนามแฝงของผู้โพสต์ในช่อง "ชื่อ"
- กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ระบุ URL เว็บไซต์ใดๆ
- ทั้งนี้เพียงเพื่อความสะดวกในการสนทนาเท่านั้น เช่น อาจระบุ นาย A, นาย B หรือ น.ส. ยิปซี ก็ได้ครับ :)
2. หากติดระบบกรองคำ โปรดกรอกข้อความ ให้ตรงตามคำกรองที่ปรากฏ
3. ความเห็นอาจไม่แสดงทันที เนื่องจากระบบป้องกันสแปมอัตโนมัติของบล็อกสปอต

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น