9 มกราคม 2555

ความหมายตำแหน่งไพ่ทำนาย ๓ ใบ: ตอน ๒/๒ (3-Card Tarot Spread Meanings: Part 2/2)

ต่อเนื่องจากบทความช่วงแรกเรื่องการวางไพ่สามใบ เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ผู้อ่านบล็อก ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ ทุกท่าน โปรดอ่านเพื่อปรับความเข้าใจก่อนการใช้งานความหมายไพ่แบบต่างๆ ในบทความนี้นะครับ ..ขอย้ำตรงนี้อีกครั้งว่า ความหมายไพ่เหล่านี้สามารถนำไปใช้กับไพ่พยากรณ์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ไพ่ออราเคิล หรือ ไพ่ป๊อก (ความต่างของไพ่พยากรณ์: ไพ่ทาโรต์ ไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล ไพ่ป๊อก)

สำหรับในเบื้องต้นนี้ผมได้รวบรวมความหมายต่างๆ ของแต่ละตำแหน่งไพ่ในการวางไพ่สามใบไว้ เพื่อให้ง่ายและชัดเจนต่อการฝึกฝนและเรียนรู้ไพ่พยากรณ์ในหลากหลายรูปแบบ สามารถยืดหยุ่นพลิกแพลงรูปแบบการทำนายไพ่ได้ตามสถานการณ์ โดยไม่ยึดติดกับวิธีเรียงไพ่แบบหนึ่งแบบใด แน่นอนว่ายังไม่ครอบคลุมทั้งหมดและอาจมีตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆในอนาคต ก่อนจะเลื่อนลงไปอ่านความหมายตามตำแหน่งไพ่ทั้งสามใบเหล่านี้ ในตารางด้านล่าง ต้องขอแนบฉลากกำกับการใช้งาน ;P ด้วยว่า


เพิ่มเติม


ลำดับการเรียงไพ่

 • ความหมายไพ่ก็อย่างหนึ่ง ความหมายของตำแหน่งไพ่ก็อย่างหนึ่ง การวางไพ่ก็อย่างหนึ่ง การเรียงไพ่ก็อย่างหนึ่ง การอ่านไพ่ก็อีกอย่างหนึ่ง ฯลฯ ไม่ได้มีกฎตายตัวว่ารูปแบบการวางไพ่แบบเดียวกันต้องเรียงจากซ้ายไปขวา หรือต้องอ่านไพ่เรียงตามลำดับตามนั้น ..แม้ว่าส่วนใหญ่อาจเป็นเช่นนั้น และอาจง่ายต่อการแปลไพ่หรือเล่าเรื่องลำดับความก็ตาม
 • หัวคอลัมน์ด้านบนของตารางความหมายไพ่ ผมจึงใช้คำว่าไพ่ใบซ้าย ไพ่ใบกลาง ไพ่ใบขวา เพื่อไม่ให้จำกัดว่าจะต้องเรียงไพ่ตามลำดับ 1, 2, 3 จากซ้ายไปขวา และไม่ได้จำกัดด้วยการแปลเพียงว่า ไพ่อดีต ไพ่ปัจจุบัน ไพ่อนาคต ในแบบที่นิยมหรือพบเห็นกันทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำถามหรือความถนัดของบุคคล หรือความหมายตามตำแหน่งไพ่นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น
  • วางไพ่ 3 ใบ: อดีต ปัจจุบัน อนาคต (หรือแบบอิสระที่ไม่ตั้งค่าความหมายไพ่ใดๆ) อาจวางเรียงไพ่ตามลำดับ 1 - 2 - 3 จากซ้ายไปขวาตามปกติ
  • วางไพ่แบบทางเลือก ไพ่ที่จับใบแรกและวางทางซ้ายสุด อาจแทนตัวเลือกแรก ส่วนไพ่ใบที่สองที่แทนตัวเลือกที่สอง อาจวางไพ่ ณ ตำแหน่งไพ่ทางขวาสุด ส่วนข้อตัดสินที่จับเป็นใบที่สามวางไว้ตำแหน่งกลาง เป็นต้น หรือในกรณีสามทางเลือก สามารถเรียงลำดับไพ่ที่จับกับตำแหน่งไพ่และทางเลือกทั้งสามซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย กลาง-ขวา-ซ้าย กลาง-ซ้าย-ขวา ฯลฯ ตามความชอบใจ
  • วางไพ่วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย หรือด้านบวกด้านลบ ไพ่พยากรณ์ตำแหน่งใบกลาง อาจเป็นไพ่ที่จับใบแรกหรือไพ่ใบสุดท้าย เป็นต้น
 • ความหมายประจำตำแหน่งไพ่ที่แสดงไว้ตามตารางด้านล่างนี้ อาจซ้ำซ้อน ใกล้เคียง หรือเพียงแค่สลับตำแหน่งระหว่างกันภายในตาราง ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของการวางไพ่สามใบวิธีนี้ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน เรื่องราวปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น
 • ฝึกฝนพัฒนาการใช้ไพ่ทำนาย ในเบื้องต้นลองฝึกอ่านไพ่แปลไพ่สามใบง่ายๆ เมื่อชำนาญแล้วอาจลองผสมผสานแต่ละรูปแบบของความหมายประจำตำแหน่งไพ่ที่ได้ระบุในตารางด้านล่างนี้ หรืออาจขยายความหมายของแต่ละตำแหน่ง ด้วยการใช้จำนวนไพ่เพิ่มขึ้นเป็น 4 - 6 ใบ หรือมากกว่า
วางไพ่ทำนาย 3 ใบ ด้วยไพ่ทาโรต์ไทย จาตุมหาราชทาโรต์ พิมพ์แรก
The Four Heavenly Kings Tarot: Premiere Edition


จำเป็นต้องตั้งค่าความหมายตำแหน่งไพ่ยิปซีไพ่ทาโรต์หรือไม่?

 • ไม่ได้จำกัดว่า จะต้องตั้งค่าความหมายของแต่ละตำแหน่งไว้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบและความถนัดในการใช้งานไพ่อ่านแปลไพ่ของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ
 • บางครั้งอาจหยิบไพ่สามใบ(หรือหลายใบ) เพื่อสะท้อนสภาวะหรือเหตุการณ์โดยรวม และเราสามารถทำนายไพ่โดยไม่ตั้งค่าความหมายไพ่แต่ละตำแหน่ง
 • บางครั้งนักทำนายอาจปรับเปลี่ยนหรือสร้างรูปแบบการเรียงไพ่ขึ้นมาเฉพาะทันที ณ ขณะเวลานั้น เพื่อให้เหมาะสมกับคำถามหรือตัวเจ้าชะตานั้นๆก็ยังได้
ทำนายไพ่ 3 ใบ ด้วยDeviant Moon Tarot


คำแนะนำผู้ชอบดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโรต์

สำหรับผู้ที่นิยมนำไพ่สามใบ (หรือจะสี่ห้าใบ หรือจะแบบเซลติคครอสก็ตาม) ที่จับไพ่ได้จากโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต หรือจากการทำนายไพ่ด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น ไปสอบถามความเห็นยังเว็บบอร์ดหรือนักพยากรณ์ไพ่ท่านต่างๆ ควรทำความเข้าใจก่อนว่านอกจากจะควรระบุเรื่องของคำถามเฉพาะเจาะจงที่ใช้แล้ว โปรดระบุด้วยว่า
 • ความหมายประจำตำแหน่งของไพ่ ตัวคุณเองหรือนักทำนายท่านนั้นได้ใช้หรือไม่?
 • หากใช้ความหมายประจำตำแหน่งไพ่ด้วยแล้ว ความหมายแต่ละตำแหน่งไพ่คืออะไรบ้าง?
 • เพราะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้นักทำนายไพ่แต่ละท่าน แปลความหมายกลุ่มไพ่ที่เรียงเหมือนกัน..ได้ไม่ตรงกัน ทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้ทำนาย ซึ่งแม้จะเป็นผู้อ่านไพ่ที่ถนัดการอ่านไพ่จากสภาวะองค์รวมของหน้าไพ่ที่เรียงทั้งหมด ก็อาจทำให้ขาดรายละเอียดบางอย่างที่ไม่ตรงกับการทำนายจากแหล่งอื่น
 • ส่วนนักพยากรณ์ไพ่ท่านเหล่านั้น จะตอบคำถามได้หรือไม่ หรือมีส่วนถูกผิดใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
 • ส่วนตัวสำหรับผม ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ นั้น ช่วงนี้ขอผ่านก่อนนะครับ >_<" เพราะไม่มีเวลาตอบคำถามแปลไพ่เป็นการส่วนตัว แต่หากสอบถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับไพ่พยากรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสำรับไพ่หรือการใช้งานทั่วไป ขอเชิญทิ้งคำถามไว้ได้เลยครับ ซึ่งคงจะรวบรวมตอบไว้ในคราวเดียวกันหรือนำเสนอในโอกาสต่อไป ด้วยตอนนี้ปรารถนาให้ผู้อ่านบล็อก ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ สามารถพัฒนาเรียนรู้การใช้งานพยากรณ์ไพ่ ไม่ว่าจะไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล หรือไพ่ทาโรต์ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งหมอดูหรือนักพยากรณ์ใดๆ (แม้แต่ผมเอง) และเรียนไพ่ฟรีๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย .. แต่อีกซักพักบล็อกนี้อาจมีให้ร่วมสนุกดูดวงไพ่ทำนายฟรีแถม หรือติดตั้งโปรแกรมดูดวงไพ่ฟรีเล่นๆ โปรดรอติดตาม :)


ตัวอย่างความหมายไพ่ 3 ใบ ในแต่ละตำแหน่ง


เรื่องไพ่ใบซ้ายไพ่ใบกลางไพ่ใบขวา
ทำนายเหตุการณ์อดีต Pastปัจจุบัน Presentอนาคต Future
สัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า
เมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้
พรุ่งนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้า
ช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็น
เริ่มต้นของวันประเด็นระหว่างวันบทสรุป
ใครทำอะไรที่ไหน
วิเคราะห์ปัญหา
/สถานการณ์
ประเด็น/ปัญหา
/สถานการณ์
คำแนะนำผลลัพธ์
ประเด็น/ปัญหา
/สถานการณ์
เป้าหมายคำแนะนำ
ประเด็นปัญหาอุปสรรคข้อแก้ไข/คำแนะนำ
โอกาสอุปสรรคผลลัพธ์
สิ่งที่ควรลดละเลิกประเด็นสิ่งที่ควรเสริมทำเพิ่ม
สถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ข้างหน้าบทสรุป/คำแนะนำ
เจ้าชะตาปัญหา/สถานการณ์รอบข้างคำแนะนำ
สิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรเรียนรู้/ควรระวัง
ความรู้สึกภายในความรู้สึกต่อสิ่งที่กระทบภายนอกคำแนะนำ
นักคิด/นักเขียน/ศิลปินจุดเริ่มต้นเนื้อหาตอนจบ
ความคิดปรับเปลี่ยนกระบวนการ
แผนงานข้อพิจารณาข้อปรับปรุง
พัฒนาตัวตนร่างกาย Bodyจิตใจ Mindแรงขับ/เป้าหมาย Spirit
จิตใต้สำนึก Subconsciousจิตสำนึก Consciousจิตเหนือสำนึก Superconscious
เจ้าชะตาเหตุการณ์ศักยภาพ
ด้านลบตัวตนเจ้าชะตาด้านบวก
อิทธิพลภายนอกด้านลบตัวตนเจ้าชะตาอิทธิพลภายนอกด้านบวก
สิ่งที่เจ้าชะตาทำมา/เคยเป็นมาตัวตนปัจจุบันแนวโน้มของเจ้าชะตา
ปัจจุบันเป้าหมายคำแนะนำ
ความฝัน/เป้าหมายความจริงแนวทาง/คำแนะนำ
ภาวะพื้นฐาน Thesisภาวะขัดแย้ง Antithesisภาวะสังเคราะห์รวม Synthesis
ทำนายความรัก/
ความสัมพันธ์
เจ้าชะตา Iความสัมพันธ์/ความรู้สึกระหว่างกัน Loveเขา/เธอ You
เจ้าชะตาสถานการณ์/สังคมรอบข้างคำแนะนำ
สิ่งที่ช่วยความสัมพันธ์สิ่งที่บั่นทอนความสัมพันธ์สิ่งที่ควรใส่ใจ
สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่เขา/เธอต้องการแนวโน้มความสัมพันธ์
ใครที่ควรติดต่อเรื่องที่ติดต่อผลลัพธ์
วิเคราะห์ทางเลือก
/การตัดสินใจ
ตัวเลือกแรกตัวเลือกที่สองตัวเลือกที่สาม
ตัวเลือกแรกข้อตัดสินตัวเลือกที่สอง
ข้อดีข้อเสียคำแนะนำ
ข้อเสียประเด็น/ตัวเลือกข้อดี


แบบฝึกหัดท้ายบทความเรียงไพ่สามใบ

ทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพการวางไพ่โดยใช้ไพ่ทาโรต์สามใบไว้ให้ฝึกอ่านไพ่แปลสภาวะไพ่กัน (ตามภาพด้านล่าง) ด้วยคำถามง่ายๆว่า "ควรเลือกซื้อสำรับไพ่ทาโรต์ชุดหนึ่งหรือไม่?"

สำหรับสำรับไพ่ทาโรต์ที่ใช้คือ The Bright Idea Deck จากสำนักพิมพ์ Llewellyn โดย Mark McElroy และ Eric Hotz ที่แม้ภาพหน้าไพ่และระบบไพ่ทาโรต์จะมีความแตกต่างจากไพ่ทาโรต์ไรเดอร์เวทสมิธที่คุ้นเคยกัน (Rider-Waite-Smith Tarot) แต่ด้วยองค์ประกอบของภาพแบบเรียบง่าย จึงสามารถแปลความหมายไพ่ได้อย่างไม่ยาก (เบื้องต้นหากไม่คุ้นเคย อาจลองฝึกอ่านจากภาพหน้าไพ่และอารมณ์ตามภาพก่อน ส่วนเรื่องสัญลักษณ์อื่นๆบนหน้าไพ่นั้น จะค่อยๆเล่าให้ฟังในหมวด สัญลักษณ์ไพ่ทาโรต์)

ฝึกอ่านไพ่ทำนาย 3 ใบ ด้วยไพ่ทาโรต์ The Bright Idea Deck
ด้วยคำถามว่า "ควรเลือกซื้อสำรับไพ่ทาโรต์ชุดหนึ่งหรือไม่?"

โดยในการจับไพ่ทาโรต์ Bright Idea กับคำถามนี้ เป็นการเปิดไพ่เรียงตามลำดับจากซ้ายไปขวาปกติ
 • ไพ่หมายเลข 8 สีฟ้า Dissatisfaction (เทียบได้กับไพ่แปดถ้วย Eight of Cups)
 • ไพ่หมายเลข 6 สีเขียว Cooperation (เทียบได้กับไพ่หกเหรียญ Six of Pentacles)
 • ไพ่หมายเลข 4 สีฟ้า Restlessness (เทียบได้กับไพ่สี่ถ้วย Four of Cups)
ท่านสามารถอ่านแปลไพ่ได้โดยอิสระจากองค์รวมของภาพทั้งสามใบ หรือท่านใดจะแปลความหมายตามตำแหน่งไพ่ในแบบ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต หรือ ประเด็น-คำแนะนำ-บทสรุป ก็สามารถทำได้เช่นกัน... ลองทายกันได้เลยนะครับ หากได้ความว่าอย่างไรขอเชิญแสดงความเห็นกันด้านล่างด้วยนะครับ ;)

30 ความเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มาแล้ววิเคราะห์ข้น ค้นข่าวสารเลยนะพี่เซ่ ^ ^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ภาพแรก (ความไม่พึงพอใจ)
เป็นคนเดินออกจากที่ทำงาน ลักษณะเหมือนลาออกจากงาน

มีสัญลักษณ์ดาวเสาร์ด้วย!!!

ภาพสอง (ความร่วมมือ)
ทุกคนช่วยกันทำงาน

มีสัญลักษณ์ของราศีวัว

ภาพสาม (ความกระสับกระส่าย)
เป็นรูปครูสอนอะไรซักอย่าง แต่เด็กไม่ยอมสนใจ

ถ้าแปลตามชื่อ ก็สามารถแปลได้ทันที

ถ้าแปลตามรูป (ตามที่ผมเข้าใจ)
เนื่องจากสภาวะของที่ทำงานไม่เป็นดั่งที่ต้องการ จึงพยายามที่จะทำตัวไม่เข้าสังคม ไม่พูดคุยกับคนอื่นๆในทีี่ทำงาน ทำงานคนเดียว และไม่ค่อยได้ทำงานเป็นทีมกับเหล่าเพื่อนที่ทำงานนัก

หากยังไม่ปรับปรุงตัว มีโอกาสตกงานแน่ๆ

แปลอย่างที่สอง
เมื่อก่อนเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมกับที่ทำงาน
แต่ปัจจุบันสามารถปรับตัวได้แล้ว แต่ก็ยังไม่ค่อยชอบออกความคิดเห็นมากนัก (ดูจากรูปแล้ว ไม่มีใครคุยกับใครเลย)
ดังนั้น สรุปแล้ว คุณจำเป็นจะต้องกล่าวอะไรออกมาหน่อย เพื่อช่วยให้ทีมที่กำลังประสบปัญหา ได้เข้าที่เข้าทาง (หรือดีขึ้น)


ลองแปลคร่าวๆครับ

Mate De Erebus

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตอบคุณโต? (ไม่ระบุชื่อ)
ขอบคุณที่ติดตามครับผม อย่าลืมทดลองใช้ การวางไพ่และความหมายไพ่ให้ครบทุกรูปแบบเลยนะครับ ;)

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตอบคุณ Mate De Erebus แปลไพ่ได้ดี วิเคราะห์ใช้ได้ครับ แต่ให้คะแนน 2/10 เพราะตอบไม่ตรงคำถามครับ ^_^

จุดนี้จึงเสริมได้ว่าถ้าลูกค้าฟุ้งๆเล่าแบบน้ำท่วมทุ่ง ต้องตีกรอบคำถามให้ได้ก่อนครับ และยังแสดงได้อีกว่าบทความผมยาวเกินไปแน่เลย T_T จึงทำให้สับสน ต้องขออภัยด้วยนะครับ เลยกลับไปแก้สี font ตรงข้อคำถามให้เด่นขึ้นแล้วครับ

ปล. หากคลิกรูปเพื่อขยาย จะเห็นสัญลักษณ์โหราศาสตร์ดวงดาวและจักรราศีได้ชัดเจนขึ้นด้วยครับ เช่น ดาวเสาร์ในราศีมีน (Saturn in Pisces) ในไพ่แปดถ้วย (8 of Cups) เป็นต้น

CHAOS(โต) กล่าวว่า...

ถ้ามองจากองค์รวม เหมือนการออกจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่ เพราะเข้ากับคนในกลุ่มร่วมสังคมไม่ได้ อาจเพราะมั่นในใจตนเองมากไป และ/หรือ ยืนด้วยลำแข้งตนเองมาตลอด เลยขาดทักษะด้านการปรับตัว แต่ไม่ว่าจะได้ออกไปสู่ที่ใหม่หรือไม่นี่ สุดท้ายก้เจอปัญหาเดิมๆ รูปแบบเดิมๆ

ใบสุดท้าย ชี้ถึงการที่มีคนมาสอนหรือเข้ามีผู้มาแนะนำเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอด ช่วยเหลือตนเอง ในท้องทะเลที่สุดหยั่งถึง


ปล. พื้นเพไพ่3ใบนี้ ผมรู้สึกทะแม่งๆยังไงพิกลนะพี่เซ่ = =;

CHAOS(โต) กล่าวว่า...

กรรม!!!ลืมดูประเด็นตรงอักษรสีแดงที่ว่า "ควรเลือกซื้อสำรับไพ่ทาโรต์ชุดหนึ่งหรือไม่?"
นึกว่าให้อ่านภาพรวมแบบไม่มีคำถามซะอีก
งั้นผมตอบสั้นๆเลยพี่
จาก3ใบ ถ้ามีกลุ่มที่ใช่ไพ่ชุดนี้ร่วมด้วยช่วยกันแชร์ ก็ซื้อเลยครับ ใช่คนเดียวเพียวๆมันไม่หนุกหนานถึงใจแบบมีกลุ่มแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ไพ่ชุดนี้ให้กันฟัง
แต่ถ้าซื้อมาเพื่อทำรีวิวโพสวิจารณ์การใช้งานไพ่เฉยๆ ไม่ได้เอามาใช่ยาวก็ซื้อได้ครับ...

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พึ่งมาเห็นคำถาม 555+
กลับมาตอบใหม่ๆ

คำตอบแบบตรงๆนะ "อย่าซื้อชุดใหม่เลย"

เนื่องจากที่เห็นจากไพ่ใบสุดท้ายได้ชัดที่สุด คือ...
ความรู้ยังไม่มี แล้วดันไปสนใจในชุดอื่นที่ดูสวยงามเตะตา น่าสนใจกว่า
(ภาพเด็กไม่สนใจ"ภาพคนจมน้ำ" = ไม่มีความรู้ที่จะไปช่วยเหลือตัวเองได้)
(ภาพเด็กที่เล่นทรายกันอย่างสนุกสนาน = สิ่งที่ดึงดูดน่าสนใจ)

สิ่งที่อยากแนะนำ "จากไพ่ใบซ้าย +กลาง"
คุณนั้นอยากจะไปซื้อไพ่ชุดใหม่ ด้วยความคิดที่ว่า "ไพ่ชุดใหม่คงจะดีกว่าไพ่ชุดนี้อย่างแน่นอน" แต่ผมอยากจะบอกคุณว่า ที่คนอื่นเขาสามารถที่จะดูไพ่ได้ดี ไม่ใช่เพราะไพ่ หรือพรสวรรค์ แต่กลับเป็นความพยายามอย่างหนัก
สำหรับคุณที่ไม่พยายามนั้น การที่จะอ่านไพ่ให้แตกฉานนั้นไม่ได้หรอก
แต่ถ้าหากจะซื้อเก็บสะสมไว้เฉยๆนั้น ก็สามารถทำได้

Mate De Erebus

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ขอบคุณครับคุณ CHAOS คำตอบแรกให้ 3/10 (แถมให้ 1 เพราะรู้ด้วยว่าทะแม่งๆ จากการที่มีคำถาม แต่ไม่ได้แปลไพ่โยงกับคำถาม) ... หากผมยกตัวอย่างหน้าไพ่ที่ถูกสับเปลี่ยนความหมายตามตำแหน่งไพ่ หรือสลับลำดับการเรียงไพ่ คงมันส์กว่านี้ :P

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตอบคุณ CHAOS (คำตอบ 2) และคุณ Mate De Erebus (คำตอบ 2)
แปลไพ่กันได้ดีครับ แถมให้รายละเอียดเหตุผล วิเคราะห์เหตุการณ์ได้แตกต่างกันด้วย เดี๋ยวไว้ภายในไม่เกินสัปดาห์หน้าจะกลับมาเฉลยนะครับ เผื่อจะมีผู้ตอบเพิ่มเติมครับ :)

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

เพิ่มข้อความ "คำถาม" ตรงภาพหน้าไพ่ 3 ใบ อีกจุดหนึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วในบทความเพื่อความชัดเจนขึ้น... ขออภัยในความไม่สะดวกครับผม :)

CHAOS กล่าวว่า...

กดไลท์100ทีเลยพี่ ผมก็ว่า 3 ใบนี้ดูแปลกๆนึกว่าจะให้อ่านแบบไม่มีโจทย์ จนต้องย้อนกลับไปอ่านบทความใหม่ ที่ไหนได้ โจทย์ให้มาแล้วแต่อ่านผ่านตาไป ดีเหมือนกันครับ โพสรูปพร้อมคำถาม กันเบลอได้ดีนักแล ^ ^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอคะแนนด้วยครับ
อธิบายว่า ยังไม่ควรเลือกซื้อสำรับไพ่ทาโรต์ชุดหนึ่ง ในขณะนี้
1.เอามาก็ยังไม่ได้ใช้-ต้องหาเวลาทำความรู้จักคุ้นเคย ใหม่มากไม่เคยเจอ/หาคนช่วยแชร์ ศึกษาไพ่ยังไม่ได้/ต้องรอให้พื้นฐานความรู้แน่นกว่านี้ (อันนี้ตัวผมเองน่ะครับ)
นนท์ คนกันเอง

GeboGift กล่าวว่า...

ขอทายด้วยคนค่ะ
ดูจากภาพแล้ว เหมือนจะเรียงจากซ้ายไปขวา

ภาพซ้าย : เด็กไม่สนใจภาพที่ผู้หญิงชี้ แต่อยากไปเล่นทรายกับเด็กคนอื่น (มองไปทางนั้น+ถือกระป๋อง) หรืออยากเล่นน้ำทะเล (ใส่ห่วงยาง) = มีไพ่อยู่แล้ว แต่อยากได้สำรับใหม่
แต่ก็น่าจะมีอะไรบางอย่างมารั้งความรู้สึกนั้นไว้อยู่บ้าง อาจจะมีคนทักว่ายังไม่ควรซื้อ หรือสภาพการเงินตอนนี้ยังไม่ควรใช้จ่ายในเรื่องนี้ (เพราะภาพที่ผู้หญิงชี้ มองได้ว่าเหมือนคนจะจมน้ำ เลยอาจมองต่อได้ว่า ผู้หญิงกำลังเตือนเด็กถึงอันตรายในการเล่นน้ำทะเล หรือกำลังอบรมเด็กก่อนปล่อยให้เล่นน้ำทะเล)

ภาพกลาง : มีคนกลุ่มหนึ่งก่อปราสาททราย ขุดทราย จะดูเหมือนร่วมกันทำหรือต่างคนต่างทำก็ได้ = ถ้าซื้อไพ่สำรับนั้นมา จะพยายามใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับไพ่ และเมื่อใช้ๆ ไปก็จะยิ่งรู้สึกว่าไพ่สำรับนี้น่าสนใจมากขึ้น สามารถใช้ตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ได้หลากหลายแนว
*ทั้งภาพซ้ายและภาพกลางมีฉากเป็นทะเล อาจสื่อถึงความรู้สึกที่คลั่งไคล้ หลงใหลที่มีต่อไพ่สำรับนั้นด้วย

ภาพขวา : เหมือนคนย้ายของ เอาของไปเก็บ หรือออกจากงาน = เมื่อใช้ไพ่สำรับนั้นจนคุ้นเคย รู้แนวทางของไพ่แล้ว ก็จะใช้มันน้อยลง(ตามระเบียบ) กลายเป็นของสะสมที่เราเก็บไว้ หยิบมาใช้บ้างเป็นบางครั้ง แต่คงไม่บ่อยเท่าเดิมแล้ว

ในเมื่อถามว่า "ควรเลือกซื้อสำรับไพ่ทาโรต์ชุดหนึ่งหรือไม่?"
(อันที่จริงไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครที่จะซื้อค่ะ คิดว่าคงเป็นคุณเซ่เองใช่ไหมคะ)
ถ้าเป็นอย่างนั้น คิดว่าถึงซื้อมาก็ไม่เสียดายค่ะ เพราะได้ใช้แล้วน่าจะถูกใจ เพียงแต่ก็มีอยู่เยอะแล้ว และสำรับนี้ก็ยังไม่ "โดน" ถึงขั้นกลายเป็นสำรับคู่ใจ มันจึงต้องกลายเป็นหนึ่งในคอลเลกชั่นของคุณอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะ

Akakung Sin กล่าวว่า...

ขอลองทายมั่งนะครับ
อ่านแบบมองไพ่รวมๆ ผมว่ามีโอกาสได้ซื้อมาแน่ๆ เพราะความรั้น คิดว่าจะน่าจะเอามาใช้งานด้วยกันได้ดี(ไพ่6เหรียญแถมมีสัญลักษณ์ราศีพฤษภ)

ความยั่วยวนใจของไพ่ชุดใหม่นี้ที่ทำให้อยากได้มาครอบครอง แม้ว่าตนเองจะมีไพ่อื่นอยู่อีกมากมายในครอบครอง(ไพ่4ถ้วย)

สุดท้ายพอได้มาลองใช้ลองทำนายอาจจะคิดว่ายังไม่ใช่ยังไม่โดน แล้วก็เก็บเข้ากรุไปเหมือนที่เคย(ไพ่8ถ้วย)

Peterito กล่าวว่า...

ผมลองทายบ้างนะครับ ผมเรียงแบบ ข้อดี ข้อเสีย คำแนะนำนะครับ

ขอดีได้ไพ่ 8ถ้วย ไพ่ชุดนี้แปลกใหม่น่าสนใจสำหรับผู้ถามนะครับ ได้มุมมองใหม่เพิ่มมาจากไพ่ที่มีอยู่แล้ว

ข้อเสียคือว่า ปัจจุบันนี้จากภาพที่เป็นคนนั่งทำปราสาททราส ผมดูที่เคื่องมือว่ามีทั้งจอบ พลั่ว ทั้งมือ ทั้งคนช่วย คือน่าจะมีไพ่ในครอบครองพอสมควรแล้ว

คำแนะนำ ครูมาบอกว่าจะว่ายน้ำต้องระวังนะ แต่เรามีห่วงยางแล้วนี่สิเลยอยากที่จะลอง แต่อย่างน้อยก็ยังหยุดฟังนะครับ สรุปท่าทางน่าจะซื้อนะครับ เพราะเด็กมองไปทางทะเลท่าทางอยากจะเล่นน้ำจะแย่อยู่แล้ว

แต่ผมก็เห็นด้วยกับสองท่านด้านบนนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

8 ถ้วย / อยากได้ไพ่สำรับใหม่มาเก็บสะสมไว้เพิ่มเติมอีก ชอบสะสมไพ่ที่ถูกใจ ของเดิมที่มีอยู่ อารมณ์แบบมันเบื่อเล็กๆ แต่ก็ยังชอบอยู่นะ แต่แบบอะไรใหม่ๆ ก็จะได้ความรู้สึกใหม่ด้วย
6 เหรียญ / รู้สึกว่าไพ่ที่เรามีสะสมไว้ มันยังไม่มากพอกับของคนอื่นๆ เลยอยากสะสมให้ได้เยอะๆ เท่าที่จะทำได้
4 ถ้วย / ยังไม่ต้องซื้อ เพราะซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้อยู่ดี อีกแง่มุมหนึ่ง ซื้อมาแล้ว ก็ยังชอบซื้อเพิ่มอีกอยู่ดี เพราะชอบสะสมไพ่ หากสวยถูกใจ โดนตา เป็นเก็บหมด
ป.ล. รอ ดร.เซ่ มาเม้นท์ให้ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์ ซึ่งช่วยเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาไพ่พยากรณ์ให้กว้างมากขึ้นและเป็นสากลมากขึ้น...เพราะชอบแบบบำบัด แนวทางแก้ไขมากกกว่า การต้องไปแก้กรรม หรือ ทำพีธีเยอะๆ

ส่วนตัวใช้วิธีนี้ฝึกอ่านไพ่มาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะ สนุกและมีสีสัน ไม่น้อยเลยทีเดียว ถามได้หลายคำถาม ทุกแง่ ทุกมุมจริงๆ ทำให้ยิ่งเรียนยิ่งสนุกค่ะ...สิ่งสำคัญ คือ คำถามต้องกระชับ สั้น เข้าใจง่าย...หากในหนึ่งคำถาม มีหลายหลายความสงสัย ไพ่เขาก็จะงงตามไปด้วยค่ะ...

การอ่านไพ่พยากรณ์ นับเป็นแนวทางการพยากรณ์ที่สร้างรสชาติและความหลากหลายได้อย่างแน่นอน ขอเพียงเราชอบและรักในการอ่านไพ่ รับรองว่า ยิ่งอ่าน ยิ่งชวนค้นหา ยิ่งชวนค้นคว้า ยิ่งชวนพิศวง ยิ่งชวนมาสัมผัส...

ขอบคุณ ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลให้มาตลอดค่ะ ( รักการอ่านไพ่ ก็เพราะบล็อคนี้แหล่ะค่ะ จากใจจริงนะค่ะ)

นักเรียนฝึกหัด

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

อื้อหือ.. เทคนิคลีลาทำนายไพ่สุดยอดกันทุกท่านครับ บางท่านทั้งทายได้เข้าเป้าแล้วยังอธิบายได้โดนเป๊ะครับ ;) ...เดี๋ยวไว้วันหยุดสุดสัปดาห์ จะมาเฉลยนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทายแบบรวม ๆ นะคะ

โบกมืออำลาความซ้ำซากจำเจ ในขอบเขตที่จำกัด ไปแสวงมิตรใหม่ ๆ งานใหม่ ๆ ที่เป็นอิสระมากกว่าเดิม ความร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนร่วม เพื่อคนอื่น อย่างสุขใจ การได้ช่วยคนอื่นโดยการให้คำแนะนำ ความรู้ที่ถูกต้อง คำเตือนถึงอันตรายและการป้องกันเพื่อให้ปลอดภัย

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ขอบคุณคุณไม่ระบุชื่อด้วยนะครับ :) เพื่อให้ตรงเป้ามากขึ้น.. ลองโยงหน้าไพ่กับคำถามเพิ่มด้วยนะครับ รวมทั้งเชื่อมไพ่ทาโรต์ทั้งสามใบให้เป็นเรื่องราวมากขึ้นอีกนิดครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แหะ ๆ ไม่เห็นคำถามค่ะ ...

"ควรเลือกซื้อสำรับไพ่ทาโรต์ชุดหนึ่งหรือไม่?"

รู้สึกเบื่อ ๆ เซ็ง ๆ อยากหาไพ่สำรับใหม่มาใช้แทนสำรับเดิม แล้วก็ไปหามาตามที่อยากจะได้ ด้วยความรู้สึกว่าน่าจะร่วมงานกับไพ่ได้ดี แต่เมื่อได้มาจริง ๆ แล้ว มึนค่ะ พยายามเรียนรู้อย่างไรก็ไม่เข้ากันซะที เซ็งอีก เพราะไม่ได้ดั่งใจตามที่คิดไว้แต่แรก

สรุป ไม่ควรซื้อค่ะ ^_^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คิดว่าไม่ควรซื้อครับ

ใบแรก คิดว่าต้องการซื้อสำรับใหม่ ทั้งๆ ที่มีของดีอยู่กับตัวแล้ว
ใบที่สองถัดมา คิดว่าหมายถึงถ้าคุณไปซื้อนะ คุณก็ไม่ต้องมายุ่งกับชั้น
ไปตักทรายอยู่คนเดียวริมขอบไพ่เลย (555)
ใบสุดท้าย น่าจะบอกว่า เตือนแล้วนะ ว่าอย่าเสี่ยงซื้อสำรับใหม่
(ถึงจะใส่ห่วงยางกันจมน้ำก็เถอะ)

ก็ประมาณนี้ครับ *o*

กำลังหัดตีความ - Alpha-Omega -

ม่านหมอก กล่าวว่า...

อ่านแบบหนังสือครับ

ใบแรกเข้าไปเอาของมา -หมายถึง ซื้อมาแล้ว
ใบที่สอง ทำความเข้าใจฝึกมือทั้งในชุดทำงานเลยแสดงว่าหมกมุ่นจริงจังมาก
ใบที่สาม ทำความรู้จักไพ่ดีแล้ว แม้อาจจะไม่ใข่ตามแนวทางในหนังสือคู่มือ รูปที่หญิงสอน แต่ตัวเองมีแนวของตัวเองพอเอาตัวรอดในการใช้ได้ เลยมองหาเรื่องสนุก คือคงหาซื้อเพิ่มอีกสัก 2 ชุด

มาเพิ่มเติมรายละเอียดแบบ งงๆ อิอิ

ใบแรก ดาวเสาร์ประตูที่ปิด การจำหน่ายยังไม่แพร่หลายอาจจะเป็นชุดต้นๆ จำกัดจำนวน ช่องทางการจำหน่ายยังไม่แพร่หลายหรืออาจจะเป็นการสั่งจากเจ้าของไพ่โดยตรง เห็นถือกล่องออกมาจะต้องซื้อเป็นเซ็ต อิอิ
ในที่สอง ไพ่ราศีวัวที่กองดิน การก่อปราสาททราย คือการเพิ่มรายละเอียด คนใส่ชุดทำงานไปก่อทรายเป็นภาพที่ขัดกัน อะแอ้มตรงนี่น่าจะบอกถึงรายละเอียดชุดของไพ่ คนสร้างไพ่นำสิ่งของสองสิ่งที่คอนทราสต่างกันมาประสมประสาน และคงใช้เวลานานกว่าจะออกมา มาถึงตอนที่จะทายผิด ชุดนี้ที่ซื้อคือชุดแมว อ่านจากรูปสัญญลักษณ์ราศีวัว ชุดนี้น่าจะรับมาราคาสัก 900กว่าบาท นะครับ ฟันธง ซ้า..

ใบที่สาม อาจจะมองหาคนรับช่วง ขายต่อให้คนอื่นประมาณซัมเมอร์ละกัน 55 ใครจะรอช้อนก้เตรียมตัวเลยนะครับ ผมว่ามีขายหลายชุดแน่ เพราะเด็กจะเล่นน้ำไม่สนุกถ้ามีของในมือเยอะแยะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อดีตที่ผ่านคุณเป็นคนที่ขี้เบื่อเปลี่ยนไพ่บ่อยๆๆทั้งๆๆที่ไพ่ชุดปัจจุบันของคุณหรือที่ผ่านมาก็ใช้งานหรือ ตอบคำถามได้ชัดเจนดีแล้ว ไพ่เลยเตือนว่าอย่ามองข้ามสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือที่มันชัดเจนอยู่แล้ว

GeboGift กล่าวว่า...

อุ๊ย! มาอ่านความคิดเห็นของคนอื่นๆ และของตัวเองอีกครั้ง เพิ่งเห็นว่าเขียนคำว่า "ซ้าย-ขวา" สลับกันค่ะ สงสัยตอนนั้นรีบพิมพ์ไปหน่อย คงจะเบลอ 5555555555555

Peterito กล่าวว่า...

ทึ่งกับการตีความของคุณเมฆหมอกเลยครับ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ที่แม่นอาจไม่โดนใจ ที่โดนใจอาจไม่แม่น ทั้งแม่น
ทั้งโดนยิ่งเยี่ยมครับ ส่วนจะเป็นใครนั้น หรือ
จะมีใครคนนั้นหรือไม่ โปรดติดตามครับ ;)

เอ.. ตอบกันเต็มที่แบบนี้ เฉลยเฉยๆ อาจไม่เหมาะ เอา
เป็น feedback รายบุคคลเลยดีมั้ยครับ? เอ.. หรือขึ้น
เป็นบทความใหม่เลยดีเอ่ย? :P

CHAOS กล่าวว่า...

สไตร์พี่เซ่ ต้องร่ายแหลกแล้วแจกกิ๊ฟครับ ^0^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอผมลองแปลเล่นๆดูมั่งนะครับ ^^"
1.ใบแรกนี่ดูเหมือนว่าใจอยากจะเข้าไปถอยไพ่ออกมาจนเต็มแก่แล้ว
2.ใบที่สองในรู้สึกว่าmoneyอาจจะยังไม่พอ เลยตั้งหน้าตั้งตาเก็บตังอีกสักพักนึง รึรอแต๊ะเอียจากใครบางคน อิอิ
3.ไม่แน่ในอนาคตไม่ช้านี้อาจจะเจอชุดใหม่ๆที่สวยเตะตามากกว่านี้ รึอาจจะเจออะไรที่อยากได้มากกว่านี้
สรุปแล้วเงินยิ่งน้อยๆอยู่ เก็บตังไว้ก่อนเน้ออย่าเพิ่งซื้อเลย ^^V
นิลกาฬ

midnight soul กล่าวว่า...

ผมทายอย่างนี้ครับ...
ตอนแรกคุณตั้งใจว่าจะไปซื้อไพ่ชุดนั้นแล้วครับ(ใบที่ 1 อาศัยรูปทำนาย) แต่ว่าเมื่อคุณไปแล้วคุณก็ได้พบกับไพ่สำรับอื่น ๆ ที่คุณเห็นว่าน่าสนใจกว่า หรือไม่ก็ได้ยินคำแนะนำว่าไม่ควรซื้อ (อาจมีการแนะนำให้ไปซื้อสำรับอื่นด้วย) จากคนที่พบในตอนนั้น (จากรูปและความหมายของใบที่ 2) แน่นอนว่าคุณต้องเกิดลังเลใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ (จากรูปที่ 3) สุดท้ายคุณจะตัดสินใจไม่ซื้อสำรับนี้ โดยตัดใจจากมันไปเองเพราะถูกแรงจูงใจอื่นเข้ามากระทบ (1+3 ประกอบ 2) สรุปผมคงต้องตอบว่า "ไม่ดี" เพราะคุณไม่สนใจไพ่สำรับนี้เท่าที่ควรครับ
ปล.ผมทายว่าคุณจะซื้อสำรับอื่นหรืออุปกรณือย่างอื่นติดมือกลับมาด้วย เพราะไพ่ 2+3 เป็นฉากทะเลเหมือนกัน (ถึงคุณจะไม่ได้ไปว่ายน้ำเหมือนที่ตั้งใจไว้ คุณก็จะก่อปราสาททรายแทน) ประกอบกับไพ่ 1 (8 ถ้วย) ไม่ได้กลับมามือเปล่าเหมือนสำรับอื่น ๆ ครับ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความเห็นและคำทำนายกันเข้ามานะครับ ขอปิดรับแต่เพียงเท่านี้

ได้เฉลยคำทำนายไว้ในบทความนี้แล้วครับ เฉลยคำทำนายไพ่ทาโรต์ ๓ ใบ: วิธีอ่านไพ่ แปลไพ่ ตั้งคำถาม โหราศาสตร์ (3-Card Tarot Spread: Reading Practice) ซึ่งหวังว่า Feedback ต่างๆ และรายละเอียดที่แทรกๆ ไป จะพอเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ :)

แสดงความคิดเห็น

1. โปรดระบุ "ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น" (กรณีไม่มีโปรไฟล์อื่น) ในเว็บ ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ ด้วยการ
- เลือกโปรไฟล์ "ชื่อ/URL"
- กรอกชื่อหรือนามแฝงของผู้โพสต์ในช่อง "ชื่อ"
- กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ระบุ URL เว็บไซต์ใดๆ
- ทั้งนี้เพียงเพื่อความสะดวกในการสนทนาเท่านั้น เช่น อาจระบุ นาย A, นาย B หรือ น.ส. ยิปซี ก็ได้ครับ :)
2. หากติดระบบกรองคำ โปรดกรอกข้อความ ให้ตรงตามคำกรองที่ปรากฏ
3. ความเห็นอาจไม่แสดงทันที เนื่องจากระบบป้องกันสแปมอัตโนมัติของบล็อกสปอต

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น