12 มกราคม 2554

The Magician: Golden Tarot of Klimt (2/2)

มาต่อกันในช่วงท้ายของการเจาะประวัติความเป็นมาจากหน้าไพ่ The Magician จากสำรับไพ่ Golden Tarot of Klimt จากสำนักพิมพ์ Lo Scarabeo ในส่วนของเกร็ดความรู้และความหมายสัญลักษณ์ที่แฝงมาบนหน้าไพ่กันนะครับ ท่านที่พลาดบทความในช่วงแรกๆ สามารถตามอ่านได้ตามลิงค์นี้ครับ
ซึ่งเนื้อหาสาระในบทความด้านล่างนี้ คาดว่าคงเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านต่อนักทำนายหลายๆท่าน โดยไม่จำเพาะว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีสำรับไพ่ทาโรต์ชุดนี้เท่านั้นครับ เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการอ่านสัญลักษณ์ที่อาจปรากฏบนหน้าไพ่ทาโรต์ ไพ่ยิปซี หรือไพ่ออราเคิลชุดอื่นๆได้อีกครับ


เกร็ดความรู้และความหมายสัญลักษณ์ไพ่ทาโรต์ The Magician จากสำรับไพ่ทาโรต์ Golden Tarot of Klimt

 • เทพเจ้าไฮจีเอียหรือไฮเจียนี้ (Hygieia บางทีสะกดว่า Hygiea หรือ Hygeia) เป็นหนึ่งในบุตรสาวของแอสคลิเพียส (Asclepius บ้างก็สะกดว่า Asklepios หรือ Aesculapius ) ซึ่งเป็นเทพเจ้ากรีกในด้านการบำบัดรักษาสุขภาพและการแพทย์ (บางตำรารุ่นหลังๆ ยังกล่าวว่าเธอเป็นหนึ่งในภรรยาของ Ascelpius ด้วยซ้ำ) และจึงมีศักดิ์เป็นหลานปู่ของเทพอพอลโล (Apollo) เทพเจ้ากรีกชื่อดังที่เรารู้จักกันดีทั้งในด้านเทพเจ้าแห่งแสง พระอาทิตย์ ด้านปรัชญา ด้านการแพทย์ การทำนาย การพยากรณ์ การดนตรี ฯลฯ และเช่นเดียวกันกับบิดาของเธอ Hygieia เองก็ได้รับการนับถือในแง่เป็นเทพเจ้าในด้านพลังแห่งการรักษา สาธารณสุขและการแพทย์
 • ความแตกต่างระหว่าง Asclepius และ Hygieia คือ Asclepius จะเป็นเทพเจ้าในด้านบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ส่วน Hygieia จะเป็นในแง่ป้องกันก่อนการเกิดโรคและสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง.. และนั่นจึงเป็นรากศัพท์ที่มาของคำว่า Hygiene (อ่านว่า ไฮ-จีน) ที่แปลว่า สุขภาพ, สุขลักษณะ, สุขวิทยา, สุขอนามัยนั่นเอง

Bowl of Hygieia

Bowl of Hygieia
ภาพหรือรูปปั้นของเทพ Hygieia มักถูกนำเสนอพร้อมกันกับงูในลักษณะท่าทางกำลังดื่มของเหลวจากถ้วยอยู่ .. โดยความหมายในเรื่องนี้อาจเป็นได้ทั้ง (ความเห็นส่วนตัวแปลๆปนๆความเห็นเว็บอื่นๆนะครับ)
 • ไฮจีเอียเป็นเพียงผู้ถือถ้วยยาเท่านั้น ส่วนงูเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดื่มหรือไม่ อันอาจสื่อได้ถึงความใส่ใจและทางเลือกอันอิสระของบุคคลว่าจะใช้ปัญญาตัดสินเลือกวิถีทางแบบใด รวมถึงการอดทน คิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจ(ที่จะดื่มหรือไม่)
 • งูเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ตามพื้นดิน สื่อได้กับเหล่าคนตายหรือบรรพบุรุษที่ทับถมกันอยู่นั้น อันยังหมายถึงความรู้ที่สั่งสมกันมานาน การเชื่อมต่อกับงูจึงยังหมายถึงการรับพลังจิตวิญญาณเหล่านั้น มาใช้ในการช่วยเหลือตัดสินใจต่างๆ ขณะเดียวกันยังสื่อได้ถึงการ "ติดดิน" คือสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงความคิดเพ้อฝันลมๆแล้งๆ
 • การอยู่ร่วมกันระหว่างไฮจีเอียและงู ยังหมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองและเข้าใจในโลก
 • งูในแง่ของกิเลสตัณหา ที่ไฮเจียคอยจับข่มไว้ โดยที่ถ้วยดังกล่าวไม่ใช่ถ้วยยา แต่เป็นถ้วยที่มีหน้าที่ไว้รองรับพิษงูที่รีดออกมา .. อันสื่อได้ถึงความสามารถในการรีดเค้นปัญญาออกมาใช้งาน รีดขจัดความชั่วร้ายนั้นออกไปให้หมดพิษสง หรือปรับเปลี่ยนสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นยารักษาวัคซีนป้องกันแก้พิษ
 • การจับงูของไฮเจีย ย่อมต้องหมายถึงความระมัดระวัง การควบคุมดูแลเอาใจใส่ พลังความสามารถ ตลอดจนการใช้สติและสมาธิในการควบคุมที่ต้องเหนือยิ่งกว่างู
 • น้ำที่อยู่ในถ้วยนั้น นอกจากจะสื่อถึงยารักษาหรือพิษที่รีดออกมาแล้ว บางครั้งยังสื่อไปถึงน้ำจากแม่น้ำ Lethe (หรือเรียกว่า Oblivion) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าแม่น้ำแห่งโลกวิญญาณที่ผู้ดื่มจะลืมเรื่องราวต่างๆในอดีต ก่อนที่จะกลับมาเกิดยังโลกมนุษย์
 • สัญลักษณ์ Bowl of Hygieia มักนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ทางด้านเภสัชกรรม โปรดอย่าสับสนกับภาพงูหนึ่งตัวพันไม้เท้าของเทพ Asclepius ซึ่งมักนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์อยู่บ่อยๆ และภาพของงูสองตัวพันไม้เท้ามีปีกที่เรียกว่า Caduceus ซึ่งเป็นไม้เท้าของเทพเฮอร์เมส (Staff of Hermes) ที่สื่อในแง่การค้าขาย นักพนันหรือหัวขโมย แต่บางครั้งสัญลักษณ์ Caduceus นี้ กลับถูกอ้างอิงแบบผิดๆ เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์ไป
 • เรื่องความหมายของสัญลักษณ์งู ทั้งในความหมายทั่วไปหรือในแง่ของไพ่ทาโรท์ยังมีอีกหลายประเด็นให้นำเสนอ เช่น งูในแง่ของปัญญา งูกับอาดัมและอีฟ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเคยทราบกันดีอยู่แล้ว จึงขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับ แต่อย่างไรโอกาสต่อๆไป คงค่อยๆเล่าสอดแทรกไปตามเนื้อหาบทความที่จะนำเสนอในเว็บ ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ แล้วกันนะครับ ;)


ความหมายและข้อเปรียบเทียบระหว่าง The Magician ใน Golden Tarot of Klimt และ Hygieia จากภาพ Medicine ของ Klimt

หมายเหตุ: ภาพไฮจีเอียโดยคลิมต์แบบชัดๆมีสีสัน สามารถชมได้ในบทความก่อนนี้ (คลิก Hygieia Medicine by Gustav Klimt)
 • เสื้อคลุมสีแดงสดใสที่ The Magician สวมใส่อยู่ สื่อได้ถึงแรงขับภายในของ The Magician คนนี้ พร้อมด้วยลวดลายบนตัวเสื้อ ที่ผลงานเดิมของ Klimt นั้นดูราวกับรากไม้อันสื่อถึงรากเหง้าความรู้จากบรรพบุรุษ คนรุ่นก่อนอันคล้ายกับที่ระบุในสัญลักษณ์งูข้างต้น ซึ่งใน Golden Tarot of Klimt ยังคงบางส่วนไว้ในรูปของลายเถาวัลย์ไม้เลื้อยเป็นต้น
 • หางงูที่ขดม้วนเป็นก้นหอย หรือการร้อยรัดของงูบนท่อนแขนของไฮจีเอีย ยังอาจสื่อได้ถึงปัญญาที่ไม่สิ้นสุด แต่ขณะเดียวกันยังอาจสื่อได้ถึงกิเลสตัณหาที่พัวพันกันอยู่อย่างไม่สิ้นสุดเช่นกัน
 • หัวงูที่จมลงไปในถ้วยในภาพดั้งเดิมของ Klimt ที่พร้อมจะดื่มยาในถ้วย(หรือพร้อมจะถูกรีดพิษลงถ้วยก็ตาม) และหัวงูที่ไม่จมลงไปในชุด Golden Tarot of Klimt ที่ดูเหมือนจะยังรอความพร้อมในการตัดสินใจ
 • รูปแม่น้ำทั้งสองฟาก ถูกตัดออกและปรับเปลี่ยนให้เป็นลายเส้นก้นหอย สามเหลี่ยม รวมทั้งพื้นผิวลวดลายต่างๆ ที่ยังพอจะสามารถคงอารมณ์อันสับสนและหลากหลายของแม่น้ำแห่งชีวิต (River of Life) ในฝั่งซ้ายมือทางด้านหลังของ Hygieia และความโล่งว่างทางขวามือด้านหลังของ Hygieia
 • ประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการอ่านภาพและการพยากรณ์ ..คงไม่มีเฉลยหรือเปิดประเด็นให้ยาวนะครับ (จริงๆคือเจ้าของบล็อกขี้เกียจแล้วนั่นเอง :P) แต่ขอฝากไว้ให้ได้พิจารณากัน เช่น ทรงผมของไฮจีเอีย สร้อยคอแบบ Choker และเครื่องประดับอื่นที่ไฮจีเอียสวมใส่ ท่าทางการวางมือของไฮจีเอีย ทำไมต้องเป็นมือซ้ายจับถ้วย ส่วนมือขวาใช้จับงู ทำไมงูจึงต้องพันที่แขนขวา ฯลฯ

The Magician, The Chariot และ Judgement

ข้อวิจารณ์ของภาพ Medicine ของ Klimt ยังจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่น่าสนใจและน่าพิจารณาอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะการนำองค์ประกอบของภาพโดยรวมทั้งหมดมาใช้ในการแปลความหมายไพ่ทาโรท์ชุดเมเจอร์ทั้งสามใบดังกล่าว จากสำรับไพ่ Golden Tarot of Klimt ชุดนี้
ภาพถ่ายเต็มของ Medicine
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

การจัดวางไพ่ตามผลงาน Medicine
ได้แก่ The Chariot และ Judgement
โดยมีไพ่ The Magician วางด้านล่าง

The Magician

 • Hygieia หันหลังให้กับเหล่ามวลมนุษยชาติ สะท้อนถึงความล้มเหลวทางด้านการแพทย์ ทั้งในด้านการรักษาและการลดอัตราการเสียชีวิต รวมถึงการไม่แยแสต่อการให้ความช่วยเหลือต่างๆ (หมายเหตุ: ตรงนี้ต้องแยกให้ออกกับการวางอุเบกขาตามหลักพุทธนะครับ เพราะสีหน้าของไฮเจียตามภาพนั้นไม่ได้บ่งบอกในแง่การวางใจเป็นกลางอย่างเข้าใจโลกแบบนั้น)
 • สีแดงและสีทองบนชุดของ Hygieia ยังสะท้อนถึงความสนใจในความโดดเด่นเฉพาะตนเอง และสีหน้าที่เชิดหยิ่งที่มองเฉพาะสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าด้วยความเหยียดหยัน

The Chariot and Judgement

 • แม่น้ำแห่งชีวิต (River of Life) ทางด้านหลังทางซ้ายของไฮจีเอีย อันประกอบไปด้วยร่างกายคน(และความตาย..จากรูปโครงกระดูก)ที่เลื่อนไหลไป ซึ่งได้ถูกปรับมาเป็นไพ่ Judgement ในสำรับไพ่ทาโรต์ชุดนี้
 • สัญลักษณ์แห่งการดำรงชีวิตอยู่ ที่แทนโดยภาพหญิงสาวที่มีทารกเกิดใหม่อยู่ปลายเท้าด้านหน้า ซึ่งได้ถูกปรับมาเป็นไพ่ The Chariot โดยตัดรูปเด็กทารกออก ให้หญิงสาวยืนบนรถศึกแทน โดยมือซ้ายถือไม้เท้าชูขึ้นพร้อมเส้นสายที่เหมือนแส้คอยฟาดม้าให้เร่งฝีเท้าเร็วขึ้น และมือขวาที่คุมสายบังเหียนในลักษณะงอแขนพับเข้ามาแนวช่วงไหล่...ในขณะที่หน้าของหญิงสาวเบือนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแม่น้ำแห่งชีวิตนั้น ราวกับรังเกียจสมเพชเวทนาหรืออิดหนาระอาใจกับการเวียนตายเกิดของเหล่าผู้คน ขณะเดียวกันทารกที่ปลายเท้ายังอาจสื่อได้ถึงความไม่แยแสต่อชีวิตที่กำลังเริ่มต้นใหม่ได้อีกด้วยเช่นกัน
 • ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างสัญลักษณ์ทั้งสอง คือ แม่น้ำแห่งชีวิตและสัญลักษณ์แห่งการดำรงชีวิตอยู่นั้น กลับมีเพียงมือที่ยื่นออกไประหว่างชายหนุ่มและหญิงสาวเท่านั้น อันอาจสื่อถึงความสามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้มีผู้รอดได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
 • จากการนำภาพหญิงสาวที่ยื่นมือในผลงาน Medicine มาปรับใช้เป็นไพ่ The Chariot คงพอจะสื่อให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ การยื่นมือช่วยเหลือ ประกายแสงสว่างที่ทอดทอพาดผ่านดังความหวังที่ถูกชี้นำทางฝั่งซ้ายของหญิงสาว ความกล้าเผชิญกับความกลัวอุปสรรคและปัญหา ฯลฯ
 • ในขณะที่หน้าไพ่ Judgement ที่ถูกปรับมาจากภาพ River of Life ในผลงาน Medicine ดังกล่าวยังสื่อให้เห็นได้ว่าแม้แต่ความตายก็ยังเป็นแค่เพียงอีกหนึ่งเรื่อง ราวที่ร่วมไหลวนเวียนไปในวัฏจักรชีวิตนั้น มีทั้งผู้ยอมรับต่อการตัดสินอย่างเต็มใจ ผู้ที่ได้แต่เคลิ้มฝันไม่สนใจสิ่งเปลี่ยนแปลงใดรอบข้าง ผู้ที่ทนกล้ำกลืนฝืนใจและหวาดผวาเกรงกลัวที่จะเผชิญหน้า ตลอดจนผู้ที่กล้าฝืนชะตากรรมจากคำพิพากษาเหล่านั้น ฯลฯ 
 • หมายเหตุ: ไพ่ทาโรต์เมเจอร์สองใบข้างบนนี้ไม่ได้เจาะรายละเอียดภาพอะไรนะครับ เพราะตามหัวข้อบทความก็เน้นที่ Magician ครับผม ..ทว่าลองดูภาพเปรียบเทียบกับรูปเต็ม คงพอเข้าใจได้ไม่ยากครับ

บทส่งท้าย Medicine & Golden Tarot of Klimt

 • ซึ่งแน่นอนองค์ประกอบภาพและสัญลักษณ์แฝงต่างๆเหล่านี้ ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์กรุงเวียนนาที่กำลังอยู่ในยุคเฟื่องฟูจากความสำเร็จในการค้นพบต่างๆในขณะนั้น .. ทั้งนี้ยังไม่นับรวมไปถึงข้อวิจารณ์เรื่องของภาพเปลือยต่างๆในผลงานชุดดังกล่าวอีกด้วย
 • อีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้ Klimt สร้างสรรค์ผลงานชิ้นดังกล่าวในแง่ที่(น่าจะ)สื่อถึงความล้มเหลวทางการแพทย์ อาจเกี่ยวเนื่องกันกับประสบการณ์ส่วนตัวที่พบเห็นน้องสาวและพี่สาวเสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย รวมทั้งการเสียชีวิตของบิดาและมารดาเนื่องจากขาดการสาธารณสุขที่ดีในสมัยนั้นก็เป็นได้ ทั้งนี้ยังอาจรวมถึงอิทธิพลของศาสตร์ด้านจิตวิทยาโดยซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชื่อดังชาวออสเตรีย ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาและสถานที่(คือกรุงเวียนนา)เดียวกันกับ Klimt แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนว่าทั้งคู่รู้จักหรือเคยพบกันเลยก็ตาม


เป็นอย่างไรกันบ้างครับ... พอทราบประวัติความเป็นมาคร่าวๆ ความหมายแฝงของสัญลักษณ์ต่างๆ รวมถึงบริบทรอบๆอื่นๆเช่นนี้แล้ว พอจะแปลความหมายหรือนำไปประยุกต์ใช้กับการทำนายและอ่านภาพหน้าไพ่ของสำรับไพ่ทาโรต์ Golden Tarot of Klimt จาก Lo Scarabeo ชุดนี้ หรือสำรับไพ่ทาโรต์และไพ่ยิปซีชุดอื่นๆ ได้เช่นไรกันบ้างครับ

8 ความเห็น:

Dear กล่าวว่า...

อื้มมมมมม เป็นความรู้ที่น่าสนใจเลยนะคะ สรุปแล้วเนี่ย ไพ่ใบนี้กำลังบอกว่า
"โอเค...ในเมื่อเป็นแบบนี้ ฉันจะปฏิวัติเอง คิดใหม่ทำใหม่เอง ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกอยู่ที่เราจะทำรึเปล่า ฉันเบื่อที่เอาแต่พูด คนเราอยากรู้ก็ต้องลองต้องปฏิบัติสิ แบบนี้ปะคะ ^^"

ณธัชพงศ์ ไพ่พยากรณ์ กล่าวว่า...

แปลได้เยี่ยมครับ .. นั่นล่ะครับหนึ่งในรูปแบบความคิดของพวก Magician

แต่ก็นะ..อะไรที่น้อยไปหรือมากไปก็ไม่ดี หากได้ไพ่ใบนี้จึงอาจเหมือนเป็นคำเตือนได้ด้วยถึงอาการ Self จัด ที่ไม่ฟังความเห็นคนรอบข้างด้วยเหมือนกัน หรือคุณเดียร์เห็นว่าอย่างไรครับ ^_^

Dear กล่าวว่า...

ไพ่ใบนี้...เอาเปรียบคนได้ง่าย ถ้าไม่มีคุณธรรมค่ะ คนเก่ง...มักเอาเปรียบ บางคนแสดงว่าไม่เก่ง ดูอ่อนน้อมถ่อมตน แต่จริงๆร้ายลึก นี่ก็เมจิกเชียน ไม่มีไพ่ใบไหนที่ร้ายหรือดี ไปทุกอย่าง อยู่ที่การดูแลจิตใจเราเอง ใจคนยากแท้หยั่งถึง น่ากลัว แต่ถ้าทำให้เป็นเรื่องน่าเอ็นดูว่านี่คือธรรมชาติของคน เราก็จะใช้ชีวิตได้สบายใจมากขึ้น...เดียร์ว่างั้นนะคะ ^_*

ณธัชพงศ์ ไพ่พยากรณ์ กล่าวว่า...

ตอบแบบนี้นี่ ...คะแนนเต็มสิบ เอาไปร้อยเลยครับ ^_^

Dear กล่าวว่า...

ที่เกินมาตั้ง 90 น่ะ ขอเปลี่ยนเป็นช๊อกกาแลตได้ไม๊คะ แบบว่าชอบอะ 555555+ *O*

ณธัชพงศ์ ไพ่พยากรณ์ กล่าวว่า...

งั้นขอฝากเป็นลิงค์ช็อคโกแลตทาโรต์แทนแล้วกันครับ (เพราะห่วงสุขภาพคุณเดียร์นะเนี่ย ^_^) http://www.aeclectic.net/tarot/cards/chocolate/

Dear กล่าวว่า...

wowwwwwww เป็นไพ่ที่น่าหม่ำมั่กๆ ขอบคุณนะคะ *_*

ปล. แอบคิดในใจว่านึกว่าจะได้หม่ำของอร่อยต่างแดนซะแว้วววว 55555+

ณธัชพงศ์ ไพ่พยากรณ์ กล่าวว่า...

แต่ไพ่สำรับก่อนๆหน้านี้ของศิลปินท่านนี้ อาจดูแปลกๆนะครับ (อันที่จริงว่าไปก็รวมถึงไพ่ทาโรต์ชุดช็อคโกแลตนี้ด้วยล่ะครับ)

ปล.
มุกนี้ผมเล่นประจำครับ ไม่มีพลาดซะหรอก ^_^

แสดงความคิดเห็น

1. โปรดระบุ "ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น" (กรณีไม่มีโปรไฟล์อื่น) ในเว็บ ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ ด้วยการ
- เลือกโปรไฟล์ "ชื่อ/URL"
- กรอกชื่อหรือนามแฝงของผู้โพสต์ในช่อง "ชื่อ"
- กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ระบุ URL เว็บไซต์ใดๆ
- ทั้งนี้เพียงเพื่อความสะดวกในการสนทนาเท่านั้น เช่น อาจระบุ นาย A, นาย B หรือ น.ส. ยิปซี ก็ได้ครับ :)
2. หากติดระบบกรองคำ โปรดกรอกข้อความ ให้ตรงตามคำกรองที่ปรากฏ
3. ความเห็นอาจไม่แสดงทันที เนื่องจากระบบป้องกันสแปมอัตโนมัติของบล็อกสปอต

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น