24 ตุลาคม 2554

เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์: พิมพ์ใหม่ (Tarot Roots of Asia: Thai Edition Reprinted)

เว็บ ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวบุญข่าวกุศล สำหรับมหาชนทั่วไปและชาวผู้ใช้ไพ่ทาโรต์ไพ่พยากรณ์ เนื่องด้วยทางคณะศิษยานุศิษย์ของพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส (หรือสมัยฆราวาสคือ อ.อำนาจ กลั่นประชา ศิลปินผู้สร้างสรรค์ไพ่ Tarot Roots of Asia ร่วมกับ อ.ถาวร บุญญวรรณ) ได้ขออนุญาตพระอาจารย์อำนาจนำต้นฉบับ เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หรือ Tarot Roots of Asia ฉบับภาษาไทย มาจัดพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่สอง!!! (เป็นหนังสือธรรมะในรูปแบบไพ่ทาโรต์ ถูกพิมพ์ครั้งแรกสมัยพระอาจารย์ยังครองเพศฆราวาส ถือเป็นชุดหนังสือพร้อมสำรับไพ่ทาโรต์ที่หายากในท้องตลาดปัจจุบัน ..รายละเอียดเพิ่มเติมตามบทความรีวิวสำรับไพ่เซียมซีพุทธ ไพ่ทาโรต์ไทย Tarot Roots of Asia AGMuler edition)

ในการจัดพิมพ์เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ครั้งนี้ยังคงมีทั้ง เซียมซีพุทธชุดใหญ่ และเซียมซีพุทธชุดเล็ก ตามต้นฉบับเดิม โดยรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย ถวายเป็นปัจจัยในการสร้างอุโบสถวัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ขออนุโมทนากับคณะผู้จัดทำตรงนี้ด้วยนะครับ _/|\_ ...ติดตามรายละเอียดตามใบประกาศจากทางวัดพระธาตุผาแก้ว และข้อมูลการขอร่วมเป็นเจ้าภาพตามเนื้อหาด้านล่างนี้เลยครับ
ตัวอย่างเซียมซีพุทธชุดใหญ่ พิมพ์ครั้งแรก (ที่มาภาพจากเฟซบุ๊คคุณจุไรรัตน์)


เซียมซีพุทธ ฉบับภาษาไทย หรือ Tarot Roots of Asia ฉบับต่างประเทศ


เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ : ข้อมูลทั่วไป

ผู้เคยอ่านหรือผ่านตาเนื้อหาภายในหนังสือคู่มือไพ่หรือตัวสำรับไพ่ทาโรต์ชุดนี้ จะทราบดีว่าเนื้อหาต่างๆล้วนเป็นไปเพื่อการเผยแพร่หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความงมงายเชื่อโชคลาง (ซึ่งก็เป็นไปตามต้นฉบับเดิมและความตั้งใจเดิมของผู้สร้างสรรค์ทั้งสองท่าน และจัดเป็นแนวทางการใช้ไพ่ทาโรต์ที่ทางบล็อกดร.เซ่ไพ่พยากรณ์ ยึดถือเป็นแบบอย่างและเน้นย้ำอยู่บ่อยๆ) โดยจุดแตกต่างหลักระหว่างไพ่เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ฉบับภาษาไทยนี้ กับ Tarot Roots of Asia ในฉบับต่างประเทศ ซึ่งจัดพิมพ์โดย AGMuller นอกจากรูปเล่มการจัดพิมพ์ คือในส่วนของชื่อไพ่แต่ละใบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเซียมซีพุทธฉบับภาษาไทยนั้น จะไม่ได้อิงตามชื่อชุดไพ่ทาโรต์แต่อย่างใด (รีวิวไพ่ทาโรต์ Roots of Asia Tarot)

เพื่อให้เห็นภาพขอยกเนื้อหาบางส่วนภายในเซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ฉบับภาษาไทย ในพิมพ์ครั้งแรก ได้แก่
 • ไพ่ ดาริกาฟองสบู่ (Non-ego) หรือตามไพ่ทาโรต์คือไพ่เมเจอร์ The Star
 • ไพ่ ผู้ผ่านราตรี (Patience) หรือตามชื่อไพ่ทาโรต์คือ The Moon
 • ไพ่ แพ้เพื่อชนะ (Lose To Win) หรือตามไพ่ทาโรต์คือ ไพ่ห้าดาบ Five of Swords
หมายเหตุ ที่มาภาพบางส่วนจากคุณจุไรรัตน์ หนึ่งในคณะผู้จัดทำเซียมซีพุทธพิมพ์ครั้งที่สอง
ดาริกาฟองสบู่ Non-Ego หรือไพ่ทาโรต์ The Star
(โปรดคลิกที่รูปเพื่อขยาย)
แพ้เพื่อชนะ Lose To Win หรือไพ่ทาโรต์ห้าดาบ
ผู้ผ่านราตรี Patience หรือไพ่ทาโรต์ The Moon


เซียมซีพุทธ ฉบับต่างประเทศ เริ่มหายาก Tarot Roots of Asia: Rare and Out-of-Print

ทางอาจารย์ถาวร บุญญวรรณ ผู้ร่วมสร้างสรรค์สำรับไพ่ทาโรต์ชุดนี้กับพระอาจารย์อำนาจในอดีตสมัยที่พระอาจารย์ท่านยังครองเพศฆราวาส ได้แสดงความเห็นไว้ด้วยว่า ไพ่ทาโรต์ Tarot Roots of Asia ฉบับต่างประเทศในภาษาต่างๆ ล้วนเริ่มหายากแล้ว (โปรดสังเกต แม้แต่ราคาของสำรับไพ่ทาโรต์รูทส์ออฟเอเชียฉบับภาษาอังกฤษ ในเว็บอะมาซอนตอนนี้ที่พุ่งสูงขึ้นไปเป็นหลายพันบาท) และทางสวิตเซอร์แลนด์ได้แจ้งให้ทางอาจารย์ถาวรทราบด้วยว่า ได้หยุดการผลิตสำรับไพ่ดังกล่าวแล้ว ดังนั้นไพ่เซียมซีพุทธ พิมพ์ครั้งที่สองนี้ จึงน่าจะทดแทนในส่วนนี้ได้ดี หากใครสนใจรูปแบบภาษาไทยแบบเต็มคุณภาพควรรีบจับจองกันเลยครับ :)

...และได้ร่วมทำบุญทำกุศลก่อสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ _/|\_เซียมซีพุทธ ฉบับภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่สอง (Details of Thai Tarot Roots of Asia: Second Print)


รายละเอียดการจัดพิมพ์ เซียมซีพุทธ ครั้งที่สอง

ตามที่ระบุข้างต้น ในการจัดพิมพ์เซียมซีพุทธครั้งนี้ ยังคงจัดพิมพ์ไว้สองรูปแบบด้วยกัน คือ
 • เซียมซีพุทธชุดเล็ก ไพ่ 78 ใบ และคู่มือภาษาไทยขนาดเล็ก ราคา 799 บาท (ปรับราคาจาก 750 บาท เป็น 799 บาท เปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 ก.พ. 2555)
 • เซียมซีพุทธชุดใหญ่ ไพ่ 78 ใบ ภายในคู่มือภาษาไทยขนาดใหญ่ พร้อมภาพสีประกอบ ราคา 2,000 บาท
 • ราคาที่ระบุนี้ ไม่รวมค่าจัดส่ง
 • พิมพ์อย่างละ 1,000 ชุดเท่านั้น (ในเบื้องต้นตามข่าว)
 • เซียมซีพุทธชุดเล็ก เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่ง .. ส่วนเซียมซีพุทธชุดใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม
 • ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงปีใหม่ (ทว่าท่านใดที่สนใจ รีบหน่อยก็ดีครับ เพราะไม่รู้ของจะหมดก่อนหรือไม่ และไม่รู้จะมีพิมพ์ใหม่อีกครั้งหรือไม่)
 • รายได้ "ก่อนหักค่าใช้จ่าย" ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ทั้งหมดนำถวายเป็นปัจจัยในการสร้างอุโบสถ วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งพระอาจารย์อำนาจจำพรรษาอยู่

ขั้นตอนการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์เซียมซีพุทธ

 1. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วัดพระธาตุผาแก้ว (สร้างพระอุโบสถ)" บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดห้วยไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 429-2-23411-8 (๔๒๙-๒-๒๓๔๑๑-๘)
  • แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 3 ก.พ. 2555 ทางวัดขอเปลี่ยนเลขบัญชีที่โอน เพื่อความเร่งด่วนในการก่อสร้างพระอุโบสถ จากบัญชีเดิม "วัดพระธาตุผาแก้ว (เพื่อเผยแพร่พระสัทธรรม)" เป็น "วัดพระธาตุผาแก้ว (สร้างพระอุโบสถ) (เลขที่บัญชี 429-2-23411-8) ตามรายละเอียดด้านบน และความเห็นคุณจุไรรัตน์ด้านล่าง
 2. แจ้งรายละเอียดให้ทางคณะกรรมการโครงการ ที่อีเมลล์ boon@watphakaew.org พร้อมทั้ง cc อีเมลล์ไปยังคุณจุไรรัตน์ jurairat13@yahoo.com (เผื่อข้อมูลตกหล่น) ดังนี้
  • ชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค(ผู้โอน)
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมลล์ โปรดระบุหัวข้ออีเมลล์ (Subject) เพื่อความสะดวกของผู้รับ เช่น เซียมซีพุทธ หรือ ร่วมสมทบทุนจัดพิมพ์เซียมซีพุทธ เป็นต้น
  • ยอดจำนวนเงินที่โอน (พร้อมรูปถ่ายหรือสแกนใบสลิปหลักฐานการโอนเงิน)
  • วันเดือนปี ที่โอนเงิน
  • ที่อยู่จัดส่ง
  • โปรดระบุรายละเอียดชุดหนังสือ+ไพ่ให้ชัดเจนด้วยว่า
   • แบบไพ่ที่ต้องการว่าชุดใหญ่หรือชุดเล็ก และจำนวนชุดไพ่ที่ต้องการ
   • จะให้ตัวเองหรือให้ใครจำนวนกี่ชุด หรือจะบริจาคให้เป็นธรรมทานแก่ผู้อื่น
 3. สามารถโอนเงินให้เกินกว่าตัวเลขค่าหนังสือได้นะครับ เพื่อเป็นการสมทบทุนทางวัดในการผลิตสื่อธรรมอื่นๆในอนาคต
 4. ราคาที่ระบุด้านบนไม่รวมค่าจัดส่ง ดังนั้นแนะนำว่าโอนเงินเผื่อไว้ด้วยจะดีมากครับ เกินดีกว่าขาด ;) ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดพิมพ์ เพราะทางวัดมีโครงการจะแจกจ่ายเซียมซีพุทธเป็นธรรมทาน
 5. ควรแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและจุดประสงค์กับทางคณะกรรมการโครงการนี้ให้ทราบอย่างชัดเจนด้วยครับ เพราะเป็นบัญชีที่รับโอนนี้เป็นบัญชีสำหรับทุนในการผลิตสื่อธรรมะทุกๆด้านน่ะครับ ไม่ใช่บัญชีแยกเฉพาะสำหรับคู่มือและสำรับไพ่เซียมซีพุทธอย่างเดียว
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ boon@watphakaew.org


ความแตกต่างระหว่าง เซียมซีพุทธ พิมพ์แรกและพิมพ์ครั้งที่สอง (Thai Tarot Roots of Asia: Differences between First and Second Edition)

คู่มือ หนังสือ ไพ่ เซียมซี ไพ่ยิปซี ผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ ไพ่ทาโรต์ไทย เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ อำนาจ โอภาโส กลั่นประชา Amnart Klanprachar ถาวร บุญญวรรณ Thaworn Boonyawan
รูปเล่มคู่มือเซียมซีพุทธชุดใหญ่ พิมพ์ครั้งแรก
(ที่มาภาพจากบล็อกแก๊ง)
 • ทางคณะผู้จัดทำได้ระบุอีกด้วยว่า การพิมพ์ในครั้งนี้ได้จัดเพลทสีใหม่ เพื่อให้ตรงตามภาพวาดต้นฉบับเดิมมากยิ่งขึ้น
 • ทั้งสองชุดจะเปลี่ยนหน้าปก (+หน้ากล่อง) เป็นแบบใหม่ เห็นว่าคล้ายหนังสือธรรมเทศนา "อยู่กับรู้" เล่มใหม่โดยพระอาจารย์อำนาจ (ใครมีหนังสือพระอาจารย์อำนาจก็ลองพลิกดูนะครับ)
 • เนื้อหาภายในคู่มือ ยังคงเนื้อความเดิมกับการพิมพ์ในครั้งก่อน โดยเนื้อหาของคู่มือเซียมซีพุทธในชุดเล็ก จะย่อความบางส่วนจากเนื้อหาในเซียมซีพุทธชุดใหญ่ พร้อมทั้งสัดส่วนหนังสือของชุดเล็กที่ย่อขนาดลงมาประมาณสัดส่วนไพ่เพื่อเหมาะสำหรับการพกพา
 • ไพ่เซียมซีพุทธชุดเล็ก ในการพิมพ์คราวแรกนั้น ตัวสำรับไพ่และคู่มือได้ถูกบรรจุอยู่ในกล่องไพ่กระดาษ แต่พิมพ์ใหม่คราวนี้ตัวสำรับไพ่เซียมซีพุทธและคู่มือขนาดเล็ก จะถูกบรรจุในกล่องผ้าไหม (ข่าวว่าสีคล้ายกล่องลวดลายเบญจรงค์) พร้อมคาดลายของวัด (โดยพระอาจารย์อำนาจเอง) สีเดียวกันกับเล่มใหญ่
 • ไพ่เซียมซีพุทธชุดใหญ่ ไม่ได้บรรจุในกล่องผ้าไหม และยังคงถูกจัดแบ่งรูปเล่มการพิมพ์เป็นสามส่วนตามการพิมพ์ครั้งแรก (ส่วนเนื้อหาธรรมะบรรยายภาพหน้าไพ่พร้อมรูปประกอบขนาดเต็มหน้ากระดาษ ส่วนกระดาษแข็งสำหรับบรรจุกล่องสำรับไพ่ และส่วนเนื้อหาธรรมะขยายความไพ่เพิ่มเติม)
 • ขนาดสัดส่วนไพ่เซียมซีพุทธเป็นแบบเดียวกันทั้งชุดใหญ่และชุดเล็ก

แถมท้ายบทความด้วยชมความงามบรรยากาศของวัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) ที่มาภาพจากเว็บไซต์วัดพระธาตุผาแก้ว http://www.phasornkaew.org


สำรับไพ่เซียมซีพุทธ ชุดใหญ่ พร้อมหนังสือคู่มือสี่สี: เพิ่มเติมภาพล่าสุด

ภาพล่าสุด พิมพ์ใหม่ เซียมซีพุทธชุดใหญ่ เวอร์ชั่นภาษาไทย
กรอบไพ่สีน้ำตาลทอง เพิ่มความคมเข้มขลังกว่าเวอร์ชั่นไทยพิมพ์ก่อน :)
ภาพโดยคุณไม่ระบุชื่อ ความคิดเห็นด้านล่างของบทความ ซึ่งระบุด้วยว่า
ตัดขอบไพ่ได้เรียบเนียน สับไพ่คลี่ไพ่ดีกว่าเวอร์ชั่นไทยคราวก่อน แม้จะหนืดอยู่บ้าง

ในพิมพ์ครั้งแรกของเซียมซีพุทธชุดใหญ่ เวอร์ชั่นภาษาไทย หนังสือคู่มือถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน
โดยกล่องสำรับไพ่ถูกบรรจุในช่องส่วนกลางเล่มของหนังสือ (ภาพโดยคุณ Five Precepts เว็บพันทิป)

ในเซียมซีพุทธ ชุดใหญ่ พิมพ์ใหม่
การบรรจุกล่องสำรับไพ่ ภายในช่องกลางหนังสือคู่มือ
ยังคงคล้ายของเดิม แต่ดูดีกว่า :)

ภาพสแกนหน้าไพ่และหลังไพ่ เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ พิมพ์ใหม่
ที่มาภาพ คุณไม่ระบุชื่อ (คลิกภาพเพื่อขยาย)

เปรียบเทียบภาพไพ่ เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์
พิมพ์ใหม่ (ขอบสีน้ำตาลทอง) ที่สีสันและลายเส้นของภาพเข้มคมขึ้น และพิมพ์เก่า (ขอบสีเหลือง)
ขอบคุณคุณไม่ระบุชื่อ สำหรับภาพสแกนด้วยนะครับ (คลิกภาพเพื่อขยาย)

ภาพจำลอง พระมหาอุโบสถ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
จากใบแผ่นพับของวัดพระธาตุผาแก้ว (คลิกภาพเพื่อขยาย)

67 ความเห็น:

natanat กล่าวว่า...

ด้วยงานศิลป์เเบบนี้เรียกว่าอะไรนะ งานศิลป์เเบบนี้มีไม่มากในโลกบนหน้าไพ่
ไม่มีไพ่Tarotในเอเชียสักสำรับออกงานได้ สวยงามเช่นนี้ด้วย
เป็นงานที่ทุ่มเทอย่างมากของ พระอาจารย์อำนาจ เเละ บทความของไพ่เเต่ละใบ
งานนี้เป็นงานที่น่าเก็บทีเดียว เเละ ทั้งยังทำบุญไปในตัว
ขอสนับสนุนกิจกรรมนี้ดีเเท้

จุไรรัตน์ กล่าวว่า...

ขอบคุณ ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ มากค่ะ ที่กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์บอกบุญต่อให้ ขออนุโมทนาด้วยนะคะ สาธุค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไดงานศิลป์แสนสวยพร้อมได้ทำบุญไปในตัว ช่วยกันสนันสนุนนะครับ
ถาวร บุญญวรรณ

CHAOS กล่าวว่า...

เป็นการสั่งจองล่วงหน้าถูกมั๊ยครับพี่เซ่

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับทีมงาน และกับอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนงานบุญจัดพิมพ์เซียมซีพุทธในครั้งนี้ครับผม _/|\_


@CHAOS
ใช่แล้วครับคุณโต เพราะคู่มือ+สำรับไพ่คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงธันวาคม หากติดต่อขอเป็นเจ้าภาพก่อน จะได้มีโอกาสช่วยเป็นทุนสนับสนุนเบื้องต้นในการจัดพิมพ์ด้วยครับ

ทั้งนี้ยังสามารถโอนเงินมากกว่าค่าหนังสือและสำรับไพ่ด้วยครับ เพราะนอกจากจะเผื่อไว้สำหรับค่าส่งและเป็นโอกาสทำบุญสร้างอุโบสถด้วยแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ธรรมะอีกด้วยครับ เพราะเห็นข่าวว่าหนังสือที่จัดพิมพ์บางส่วนในครั้งนี้ จะนำไปบริจาคตามห้องสมุด บ้านพักคนชรา สถานปฏิบัติธรรม ฯลฯ

อย่างไรก็อย่าลืมแจ้งรายละเอียดกับทีมงานให้ชัดเจนด้วยนะครับ ว่าต้องการหนังสือ+สำรับไพ่ สำหรับตนเองหรือไม่ หรือจะให้ทีมงานนำไปแจกเป็นธรรมทานทั้งหมด ;)

Peterito กล่าวว่า...

ขอบคุณคุณ HE ที่นำข่าวมาปแจ้งครับ กว่าผมจะจองได้คงเดือนหน้าเลยไม่รู้ว่าจะยังมีเหลือไหมนะครับ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

คงมีเหลืออยู่ล่ะครับ เพราะตามกำหนดการเห็นว่าร่วมสมทบทุนจัดพิมพ์เซียมซีพุทธกันได้ถึงปีใหม่นู่นเลย (เผื่อไว้สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่กันด้วย ^_^) และยังเพิ่งเริ่มโพสท์ๆประชาสัมพันธ์กันอยู่น่ะครับ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

แจ้งข่าวฝากและความคืบหน้า เซียมซีพุทธ พิมพ์ครั้งที่สอง จากทางคณะผู้จัดทำ

ก่อนอื่นทางทีมงานฝากขออภัยกับปัญหาติดขัดด้านการสื่อสารช่วงที่ผ่านมา

สำหรับท่านใดที่ได้โอนเงินร่วมสบทบทุนเป็นเจ้าภาพเซียมซีพุทธและแจ้งรายละเอียดทางอีเมลล์ boon@watphakaew.org แล้ว หรือติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นใด อีกซักพักคงจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรหรือได้รับอีเมลล์ติดต่อกลับจากทางทีมงานนะครับ

ส่วนหนังสือและสำรับไพ่เซียมซีพุทธนั้น คาดว่าจะพิมพ์เสร็จช่วงปลายเดือนธันวาคมครับ

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้โอนเงินร่วมสบทบทุนจัดพิมพ์สื่อธรรมะ "เซียมซีพุทธ" ในครั้งนี้ด้วยนะครับ

ApPLe dA Da กล่าวว่า...

หนังสือและไพ่ต้องสบทบทุนล่วงหน้าใช่ไหมค่ะ..
สอบถามเกียวกับหนังสือได้ไหมค่ะพอดีเคยเห็นแต่ชุดเล็ก
อยากทราบว่าชุดใหญ่ด้านในมีรูปแบบยังไงค่ะ..
จะสั่งค่ะแต่อยากรู้ว่าชุดใหญ่มีเนื้อหายังไงค่ะ..

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ถูกต้องครับผม เป็นการช่วยสมทบทุนล่วงหน้า และจะได้รับสำรับไพ่และ/หรือหนังสือตามชุดเล็ก/ใหญ่ที่เลือกในภายหลัง (กำหนดการคาดว่าจะพิมพ์เสร็จปลายธันวาคม)

รูปแบบของเล่มใหญ่ จะมีภาพตามหน้าไพ่พิมพ์สีขนาดใหญ่เต็มหน้ากระดาษ ตามรูปที่แสดงในบทความด้านบนเลยครับ (ภาพสุดท้ายก่อนกลุ่มภาพบรรยากาศทิวทัศน์ภายในวัดพระธาตุผาแก้ว)

ส่วนตัวอย่างเนื้อหาเซียมซีพุทธชุดใหญ่ ตามรูปที่ 2-4 ในบทความด้านบนเช่นกันครับ

ApPLe dA Da กล่าวว่า...

ติดต่อทางวัด..ทางเมล์อย่างเดียวใช่ไหมค่ะเพราะส่งเมล์ไปแล้วยังไม่ได้คำตอบค่ะ..
ขอบคุณค่ะ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตามที่แจ้งไว้ในความเห็นด้านบน ช่วงนี้การตอบอีเมลล์ของทางทีมงานของวัด คงยังล่าช้าเนื่องจากปัญหาบางประการอยู่น่ะครับ ซึ่งล่าสุดทางคณะทีมงานรับทราบปัญหานี้แล้วครับ และกำลังดำเนินการแก้ไข ...โปรดใจเย็นๆ รออีกซักพัก (อาจเป็นสัปดาห์ก็ได้ครับ) :)

ตามข้อมูลที่ผมได้รับ ติดต่อทางอีเมลล์อย่างเดียวครับ โดยส่วนตัวสันนิษฐานว่าถ้ามีติดต่อทางโทรศัพท์ด้วย เกรงจะเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติหรือคนทำงานกิจกรรมส่วนอื่นๆของทางวัดพระธาตุผาแก้ว ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดพิมพ์เซียมซีพุทธครั้งนี้ครับ

ปล.
อย่างไรถ้าได้รับอีเมลล์ตอบจากทางวัดแล้ว โปรดแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ..หรือหากเข้าช่วงเดือนธันวาคมแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ โปรดแจ้งให้ทราบด้วยเช่นกันนะครับ จะรีบตามเรื่องให้ครับ

ApPLe dA Da กล่าวว่า...

ได้ค่ะ..จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง..แต่อาจจะแจ้งไปทางfb นะค่ะ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ขอบคุณครับผม :)

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

กรณีเซียมซีพุทธ พิมพ์ใหม่ ได้รับแจ้งมาว่าหากภายใน 1-2 วันนี้ ท่านใดยังไม่ได้รับอีเมลล์ตอบจากทางทีมงานของวัด ขอความกรุณาช่วยส่งอีเมลล์ไปให้ทางวัดที่ boon@watphakaew.org ซ้ำอีกครั้งครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ร่วมค้วยคนครับ ผมผึ้งโอนเงินไปวันนี้เอง ^,^

(ramaboy)

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ขออนุโมทนากับคุณ ramaboy ด้วยครับ :)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โอนเงินไปนานแล้ว

ส่ง email แจ้งไปรอบสองแล้ว

ยังไม่มีการตอบรับใดๆครับปล. หากต้องการโอนเงินไปเพิ่มเพื่อเปลี่ยนจากการจอง "ชุดเล็ก" เป็น "ชุดใหญ่" จะได้ไหมครับ

[Mate De Erebus]

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

คงต้องขอช่วยส่งอีเมลล์ติดต่อทีมงานจัดพิมพ์เซียมซีพุทธนี้อีกครั้งครับ (boon@watphakaew.org) เพราะก่อนหน้านี้ Email Inbox ดังกล่าวของทางวัดเสียครับ คาดว่าข้อมูลน่าจะหายไปด้วย แต่ตอนนี้ทางทีมงานแจ้งว่าใช้การได้แล้วครับ

ซึ่งล่าสุด(เมื่อวานนี้)ได้รับแจ้งจากผู้สนใจบางท่านว่า ได้รับอีเมลล์ตอบกลับจากทางวัดแล้วครับ

ปล.
เรื่องเปลี่ยน "ชุดเล็ก" เป็น "ชุดใหญ่" คาดว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เพราะไพ่เซียมซีพุทธงวดนี้ ยังพิมพ์ไม่เสร็จ... แต่ลองสอบถามทางทีมงานของวัดอีกครั้งครับ เพื่อความมั่นใจ (โปรดอย่าลืมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่-วันโอน-อีเมลล์ ให้ชัดเจนด้วยนะครับ ทีมงานจะได้ยืนยันตัวถูก)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คาดว่าพิมพ์ที่ สุขภาพใจสำนักพิมพ์เดิม มากกว่า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

-ไม่ควรนำคำว่า "อนุสาสนีปาฏิหาริย์" มาใช้กับการทำนาย เพราะ "อนุสาสนีปาฏิหาริย์" หมายถึง ปาฏิหาริย์ที่เกิดจากคำพูดของพระพุทธเจ้า(สาสนี หมายถึง คำพูด) ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว ก็ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่อย่างใด นั่นคือ พระพุทธเจ้าทรงสอนมนุษย์และเทวดาด้วยคำพูดของพระองค์ ซึ่งสามารถทำให้มนุษย์และเทวดาหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารได้ พระองค์จึงบอกว่า นี้คือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ก็เท่านั้นเอง ไม่เกี่ยวกับการพยากรณ์แต่อย่างใด
-ในทางพุทธศาสนา มี 3 ปาฏิหาริย์ คือ 1.อิทธปาฏิหาริย์(เป็นการแสดงฤทธิ์ เช่น ทำ 1 คนเป็นหลายคน ทำหลายคนเป็น 1 คน ดำดินได้เหมือนดำน้ำ เดินบนน้ำเหมือนเดินบนดิน หยตัวจากตรงนี้ไปตรงนั้น ทำไฟลุกตัว เป็นต้น) 2.อาเทสนาปาฏิหาริย์(การกำหนดรู้วาระจิตของผู้อื่นว่าคิดยังไง) และ 3.อนุสาสนีปาฏิหาริย์(ปาฏิหาริย์ที่เกิดจากคำพูดของพระพุทธเจ้า ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว ก็ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่อย่างใด นั่นคือ พระพุทธเจ้าทรงสอนมนุษย์และเทวดาด้วยคำพูดของพระองค์ ซึ่งสามารถทำให้มนุษย์และเทวดาหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารได้ พระองค์จึงบอกว่า นี้คือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปรียบเหมือนเป็นปาฏฺหาริย์จากคำพูดที่ทำให้คนหลุดพ้น และเข้าสู่นิพพานได้ เท่านั่นเอง)
-ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการนำคำว่า อนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์ มาใช้กับการพยากรณ์ เพราะพระองค์ใช้คำนี้ในเชิงกล่าวสอนธรรมะ เพื่อให้คนและเทวดาดวงตาเห็นธรรม จากนั้นก็ปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดและเข้าสู่นิพพาน ไม่เกี่ยวกับการพยากรณ์ การนำคำดังกล่าวมาใช้ จึงไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริง ขอบคุณครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมลงแสดงความคิดเห็นไป หายไปไหนแล้วครับ ?

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถูกลบหายไปครั้งที่สองแล้ว ???

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แค่แสดงความคิดเห็นเท่านั้นเอง ทำไมต้องลบความเห็นด้วยล่ะครับ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตอบคุณ ไม่ระบุชื่อ
โปรดใจเย็นนิดนึงครับ คงติดระบบกรอง spam อัตโนมัติของ blogspot ครับ ต้องขออภัยด้วยครับ ไว้มีโอกาสตรวจสอบแล้ว จะกลับมาตอบนะครับ

ปล. สามารถระบุชื่อที่ ชื่อ/URL โดยไม่ต้องระบุ URL ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีใครได้รับ email ตอบรับแล้วบ้างครับ

ปล. ยังไม่ได้ email ตอบรับเลย -*-[Mate De Erebus]

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีจำหน่าย ใน ร้านค้าหนังสือใน กทม.ไหมค่ะ ต้องการดูสิ้นค่าก่อน ค่ะ ขอบคุณค่ะ
buasawan55@hotmail.com

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตอบคุณ Mate De Erebus
ขอช่วยส่งอีเมลล์แอดเดรสมาให้ผม
ที่ drzeitarotcard@gmail.com หรือ drzei@facebook.com ด้วยครับ
เพื่อจะได้นำไปติดต่อกับหนึ่งในคณะทีมงานโดยตรงครับ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตอบคุณ buasawan55
เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ พิมพ์ครั้งที่สอง คาดว่าไม่มีการวางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปครับ ต้องติดต่อโดยตรงกับทางคณะผู้จัดทำหนึ่งในกลุ่มทีมงานของวัดตามข้อมูลข้างต้นครับ

เพราะเซียมซีพุทธครั้งนี้ ถูกจัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อร่วมทำบุญ โดยรายได้ "ก่อนหักค่าใช้จ่าย" ทั้งหมดนำถวายวัดพระธาตุผาแก้ว เพราะหากมองในแง่ของการจำหน่ายตามร้านหนังสือ คงต้องมีทั้งค่าจัดส่ง ค่ากระจายของ ค่าโกดังสินค้า ค่าวางแผง ฯลฯ ซึ่งคงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์ครั้งที่สองในครั้งนี้ครับ

ตามที่ทราบ ก่อนหน้านี้ก็มีหลายบริษัทหลายสำนักพิมพ์ติดต่อทางหลวงพ่ออำนาจท่าน โดยจะแบ่งเปอร์เซ็นต์รายได้ถวายให้วัด แต่หลวงพ่อท่านก็ปฏิเสธไป ..คาดว่าน่าจะเพราะท่านไม่อยากให้เป็นไปเพื่อการค้าแสวงหาผลกำไร และยังอาจทำให้หนังสือมีราคาที่สูงขึ้นไปอีกก็ได้ ..นั่นจึงเป็นสาเหตุให้ยังไม่เคยมีการจัดพิมพ์ไพ่เซียมซีพุทธ(ไทย)พร้อมคู่มือในครั้งใหม่อีก แม้จะมีกระแสเรียกร้องมากมายกับหนังสือเซียมซีพุทธที่ขาดตลาดไปนานแล้ว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับ อาจต้องรอหลังพิมพ์เสร็จปลายเดือนธันวาคม เผื่อจะมีผู้ร่วมทำบุญขอเสนอจัดส่งจัดจำหน่ายโดยไม่หวังผลกำไรและไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ และเราอาจเห็นตามแผงหนังสือทั่วไปก็เป็นได้ครับ :)

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตอบคุณ ไม่ระบุชื่อ
ขอบคุณสำหรับความเห็นสำหรับความห่วงใยในพระพุทธศาสนา เรื่องการใช้คำว่า "อนุสาสนีปาฏิหาริย์" กับ "เซียมซีพุทธ" นะครับ

ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นผู้ตั้งชื่อนะครับ แต่เป็นชื่อที่ทางพระอาจารย์อำนาจ ท่านตั้งไว้ตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรกแล้วครับ

ส่วนเรื่องความเหมาะสมหรือไม่นั้น แนะนำว่าคงต้องสอบถามและตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินใดๆ

อย่างไรก็ตาม ผมเองในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ พิมพ์ครั้งที่สองนี้ ได้เรียบเรียงบทความ พร้อมข้อมูลตามพระไตรปิฎกและเอกสารอ้างอิงอื่นประกอบ กรุณาคลิกตามลิงค์นี้ "อนุสานีปาฏิหาริย์" http://drzeitarotcard.blogspot.com/2011/12/marvel-of-teaching.html

เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องการใช้คำว่า "อนุสาสนีปาฏิหาริย์" และถือโอกาสปรับความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสน์และศาสตร์พยากรณ์ที่อาจเกี่ยวข้อง (บทความจึงอาจยาวไปซักนิด ค่อยๆ อ่านแล้วกันนะครับ) ไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นนะครับ :)

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

อัพเดทข่าวล่าสุด เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ พิมพ์ใหม่ (ช่วยประชาสัมพันธ์ครับ ^_^)

ขออนุญาตยกข้อความคุณจุไรรัตน์หนึ่งในคณะกรรมการผู้จัดทำในครั้งนี้มาเลยนะครับ :)

"..เล่มเล็กพร้อมกล่องเสร็จแล้ว และได้จัดส่งแบบ EMS ให้ทุกท่านที่โอนเงินเข้ามาก่อนวันที่ 8 ม.ค. เรียบร้อยแล้ว ส่วนท่านที่โอนเงินหลังจาก 8 ม.ค. รบกวนรอการส่ง Lot หน้าประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ต้องขออภัยที่ส่งช้าเพราะคนจัดส่งอยู่จังหวัดขอนแก่นจะลงไปดำเนินการให้เดือนละครั้งค่ะ

ส่วนเล่มใหญ่ยังไม่เสร็จนะคะ ทางคณะกรรมการตรวจงานแล้วกล่องซ่อนไพ่ยังไม่ได้คุณภาพจึงแก้ไขใหม่ รบกวนรอสักระยะหนึ่ง จึงต้องขอโทษมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ..."

jinnivan กล่าวว่า...

ขอบคุณครับที่ให้ข่าวคราว รออย่างเงียบเหงาซะตั้งแต่สิ้นปี รบกวนท่านดร.เซ่ อัพเดตให้เป็นระยะๆด้วยนะขอรับ

จุไรรัตน์ กล่าวว่า...

ต้องขออภัยด้วยนะคะ ที่เงียบหายไปช่วงปลายปี และไม่สามารถ update อะไรได้เลยเพราะมีทีมงานเจอน้ำท่วมหลายรายและโรงพิมพ์ ถึงแม้ไม่ท่วมแต่หาวัตถุดิบไม่ได้ครบ ถัดมาก็เล่มใหญ่ยังไม่สวยงามตามที่กรรมการคาดหวัง ก็เลยผิดเป้าที่จะแจกปีใหม่กันไปหลายท่าน ต้องขออภัยจริงๆค่ะ อย่างไรก็ตามจะพยายามรายงานให้ทราบเป็นระยะๆค่ะ ขอบคุณ ท่าน ดร.เซ่ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยทีมงานตามงานให้ตลอด และขออนุโมทนาบุญมาด้วยค่ะ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

แจ้งข่าวเปลี่ยนแปลงราคา เซียมซีพุทธ พิมพ์ใหม่ ชุดเล็ก .. มติจากคณะกรรมการระบุขอปรับอัตราค่าสำรับไพ่ทาโรต์เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ชุดเล็ก จากเดิมชุดละ 750 บาท เป็นชุดละ 799 บาท

ส่วนเซียมซีพุทธชุดใหญ่ ยังไม่มีมติปรับอัตราออกมา .. แต่มีแนวโน้มคาดว่าจะเปลี่ยนจาก 2000 บาท เป็น 2555 บาท (ตามเลขปี พ.ศ. ที่เป็นมงคลนี้) ซึ่งคงจะได้แจ้งให้ทราบภายหลัง


ท่านที่ต้องการจะร่วมบุญสร้างอุโบสถวัดผาแก้ว และร่วมเผยแผ่พระสัทธรรมกับทางวัดในครั้งนี้ สามารถโอนเงินสบทบทุนตามเลขที่บัญชีด้านบนได้ตามศรัทธา

หากปัจจัยไม่ถึง 799 หรือ 2000 บาท แต่ต้องการนำไปเผยแพร่ต่อในสถานศึกษาหรือสถานปฏิบัติธรรม สามารถติดต่อขอรับจากทางวัดได้ด้วยเช่นกันครับ

ขออนุโมทนาอีกครั้งกับทีมงานผู้จัดทำ และผู้ร่วมทำบุญทุกท่านด้วยครับ _/|\_

จุไรรัตน์ กล่าวว่า...

ญาติธรรมและท่าน Dr.Zei ค่ะ ทางหลวงลุงปกรณ์ แจ้งให้ทราบว่าการสั่งซื้อหนังสือเซียมซีพุทธทั้งสองแบบ ให้เปลี่ยนการโอนเงิน เข้าบัญชีพระอุโบสถได้โดยตรงเลยค่ะ เพราะขนาดนี้การก่อสร้างพระอุโบสถ ดำเนินไปอย่างเร่งด่วน จำเป็นต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้นำเงินเข้าบัญชีพระอุโบสถ ดังนี้คือ เลขที่บัญชีธนาคาร "วัดพระธาตุผาแก้ว (สร้างพระอุโบสถ)"
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดห้วยไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อบัญชี วัดพระธาตุผาแก้ว (สร้างพระอุโบสถ)
หมายเลข ๔๒๙-๒-๒๓๔๑๑-๘ ( 429-2-23411-8 )
โอนแล้วสามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานทาง boon@watphakaew.org
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และอย่าลืม cc.jurairat13@yahoo.com ด้วยนะคะ เผื่อตกหล่นจะได้ติดตามให้ค่ะ กราบอนุโมทนามาทั่วกันค่ะ
อาจจะติดขัดบ้างเพราะทีมงานเป็นอาสาสมัครทั้งหมดน่ะค่ะ บางคนติดงานประจำอยู่ก็ต้องจัดสรรกันไปขออภัยมาด้วยนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอนนี้ยังโอนเงินจองได้มั้ยคะ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ยังสามารถโอนเงินและจองเซียมซีพุทธ พิมพ์ใหม่ ได้ทั้งสองชุดครับ รายละเอียดการโอนเงินและการแจ้งข้อมูล ตามบทความด้านบนเลยครับ :) อนุโมทนาสาธุด้วยครับ _/|\_

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

เซียมซีพุทธ ชุดใหญ่ เริ่มจัดส่งแล้วนะครับ ขอฝากรายละเอียดจากคุณจุไรรัตน์ หนึ่งในคณะกรรมการผู้จัดทำ ดังนี้


" เล่มใหญ่ เริ่มส่งออกวันจันทร์นี้โดย Ems แล้วนะคะ ต้องขออภัยที่ล่าช้า เพราะกล่องเจมส์บอนด์ซ่อนไพ่หาร้านทำได้ยากจริงๆ

และต้องกราบขออภัยล่วงหน้าที่ lot นี้ไม่ได้พิมพ์ sticker แปะ หน้าห่อแต่ใช้เขียนแทน เพราะพริ้นเตอร์เสียค่ะ เลยตัดสินใจนั่งจ่าหน้าด้วยลายมือ จะดูไม่เรียบร้อยหน่อยนะคะ เพราะหลายชื่อมากคนเขียนเลยเริ่มเขียนไม่ค่อยสวย ถ้ารออีก 3 วันใครยังไม่ได้รับส่งข่าวด้วยคะ อนุโมทนามาด้วยค่ะ"

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้รับเซียมซีพุทธชุดใหญ่แล้วค่ะ

คุณภาพไพ่ดีกว่าการพิมพ์ครั้งที่แล้วค่ะ บางกว่า การตัดขอบเนียนกว่าค่ะ
สับไพ่ คลี่ไพ่ได้ง่ายกว่า แต่ยังหนืด ๆ อยู่ค่ะ

ภาพค่ะ

http://i103.photobucket.com/albums/m122/harusame074/P2140125.jpg

http://i103.photobucket.com/albums/m122/harusame074/P2140124.jpg

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับ สำหรับภาพเซียมซีพุทธชุดใหญ่ พิมพ์ใหม่ ซึ่งจากภาพคร่าวๆแล้ว พอคาดการณ์ได้ว่าการตัดขอบไพ่คงเนียนจริงล่ะครับ สับไพ่น่าจะดีกว่าด้วย แถมหน้าไพ่ดูสวยคมกว่าพิมพ์ครั้งก่อนนะครับ ยิ่งขอบน้ำตาลทองด้วยยิ่งสวยขลัง

ปล. เดี๋ยวขออนุญาตอัพโหลดรูปไว้ในบทความและในเฟซบุ๊คด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับท่านที่สนใจนะครับ จะได้ช่วยๆกันสั่งและได้ร่วมกันทำบุญสร้างอุโบสถครับ :)

natanat tangtadsawadi กล่าวว่า...

ดูจากภาพเเล้ว
ได้มีการเคลือบมันทั้ง2ด้านเลย ทำให้ความหนืดต้องเกิด
ส่วน art work หรือ lay out เหมือนสำรับเดิม
มีความเห็นที่ชอบมากๆคือ ใช้สีอ่อนมาเป็นกรอบรอบนอกทำให้ภาพเด่นชัดขึ้น
ชุดนี้ ยอมรับว่าน่าเก็บทีเดียว เพราะดูงานสายการผลิตน่าสะสม น่าเก็บ เเละ เป็นการทำบุญอีกด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ด้วยความยินดีค่ะ สแกนภาพหน้าไพ่ และหลังไพ่มาให้ดูค่ะ

http://i103.photobucket.com/albums/m122/harusame074/RootofAsia2.jpg

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับภาพเซียมซีพุทธ ชุดใหญ่ และภาพสแกนหน้าไพ่ทาโรต์ชุดนี้ด้วยนะครับ สวยมากครับ อนุโมทนาด้วยนะครับ _/|\_ ...อัพโหลดไว้ในบทความเรียบร้อยแล้วครับผม :)

ขอรบกวนสอบถามคร่าวๆ อีกนิดว่า ทดลองใช้งานไพ่หรืออ่านหนังสือแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ อารมณ์แตกต่างจากชุดก่อนหรือไม่ รวมทั้งรูปเล่มหนังสือที่พิมพ์ออกมา สวยงามชัดเจน ภาพเต็มหน้า กระดาษอาร์ตสี่สีเหมือนเดิมมั้ยครับ :)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้รับเซียมซีพุทธชุดใหม่มาแล้วครับ
เมื่อจับกล่องไพ่ และเปิดกล่องไพ่ออกมา ก็รู้สึกได้ทันทีว่า ไพ่ชุดนี้ต้องมีอะไรแน่ๆ แต่ก็ยังไม่ได้รุ้อะไรมากนัก เพราะเป็นแค่การเริ่มต้นของผมและไพ่ชุดนี้

ส่วนหนังสือนั้น ภาพสวยมากครับ ธรรมมะแน่นทั้งเล่ม รายละเอียดยังไม่ได้อ่านเลย แต่ว่าหนังสือมันออกจะพกพาลำบากยังไงไม่รุ้แฮะครับ ปกติไม่ค่อยได้อยู่บ้านซักเท่าไร

ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ที่ใส่ "กล่องไพ่" แยกออกมาตางหาก เพราะมันทำให้หนังสือหนา และเก็บยากมากเลยครับ

ปล. ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ
ปลล. ทำไมคนส่งพัสดุไม่ดูแลของดีๆเลย -*- มุมหนังสือหัก และบิ่นไม่สวยเลย T^T

Mate De Erebus

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หนังสือเล่มใหญ่ ส่วนท้าย (รายละเอียดของไพ่เพิ่มเติม)

รูปของทุกหน้า พิมพ์ตกขอบหมดเลยครับ -*-

แต่เนื้อหาทุกอย่างยังอยุ่ครบดี

หนังสือส่วนหน้า (รายละเอียดทั่วไปของไพ่) จะเป็นรูปสี 1หน้าเต็ม คำบรรยายอีก 1หน้าเต็ม และจะมีเขียนบอกว่า ให้ไปอ่านต่อที่หน้า xxx
หนังสือส่วนหลัง (รายละเอียดเพิ่มเติมของไพ่) จะเป็นรูปขาวดำที่มุม บนซ้าย ขนาดเท่ากับรูปติดบัตร 2นิ้ว พร้อมรายละเอียด 1หน้าครับ

Mate De Erebus

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ขอบคุณคุณ Mate De Erebus มากครับ สำหรับรายละเอียดหนังสือเซียมซีพุทธ ชุดใหญ่

ที่รูปเล่มหนังสือถูกจัดพิมพ์แยกส่วนแบบนั้น คาดว่าคงเพื่อรักษารูปแบบเดิมในเวอร์ชั่นก่อนไว้นั่นล่ะครับ ซึ่งหากต้องการความสะดวกในการพกพาด้วย อาจต้องเลือก "เซียมซีพุทธชุดเล็ก" เสริมไปอีกต่างหาก :)

ว่าแต่.. ถ้ารูปภาพถูกพิมพ์ตกขอบหนังสือจริง ก็น่าเสียดายพอสมควร


ปล.
ส่วนไพ่เซียมซีพุทธ หรือไพ่ทาโรต์ Roots of Asia Tarot เวอร์ชั่นภาษาไทย ชุดนี้ เรื่องเนื้อหาและความแม่นยำต่างๆ รับประกันได้เลยครับ ..ยิ่งเป็นชาวพุทธด้วยแล้ว ยิ่งต้องได้อะไรดีๆที่ถูกต้องตรงทางกลับไปทุกครั้งที่ใช้ไพ่อย่างแน่นอนครับ ;)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ของดิฉันการพิมพ์เรียบร้อยดีนะคะ เพียงแต่ว่า มุมหนังสือมีรอยบุบนิดหน่อย ซึ่งน่าจะเกิดจากการขนส่ง

ได้ลองเปิดไพ่ดูแล้วนะคะ เทียบกับชุดพิมพ์ครั้งแรกซึ่งขอบสีเหลืองอ่อนแล้ว รู้สึกว่า หน้าไพ่จะมืดไปนิด เนื่องจากขอบสีทองเข้ม และสะท้อนแสง เพราะการเคลือบมันผิวหน้าไพ่ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สแกนภาพหน้าไพ่หลังไพ่ ของ 2 สำรับเปรียบเทียบให้ดูค่ะ
เมื่อพิจารณาหน้าไพ่ดี ๆ แล้ว สำรับพิมพ์ครั้งที่สองนี้ ภาพคมกว่านะคะ

http://i103.photobucket.com/albums/m122/harusame074/RootofAsia3.jpg

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ขอบคุณคุณไม่ระบุชื่อมากครับ แสดงว่าปัญหาการพิมพ์รูปในหนังสือเซียมซีพุทธ คงจะเป็นแค่บางเล่มกระมังครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านใดที่ได้ฉบับที่มีปัญหาพิมพ์ตกดังกล่าว อาจต้องลองติดต่อสอบถามกับทางทีมงานอีกทีด้วยนะครับ (พร้อมรูปถ่ายแนบ) ว่าพอจะเปลี่ยนหรือมีเหลือให้เปลี่ยนได้หรือไม่ เพราะรูปในหนังสือที่พิมพ์ตกขอบอาจเป็นส่วนน้อยหรืออาจเป็นเกือบทั้งล็อตก็ได้ครับ

ขอบคุณสำหรับภาพสแกนเปรียบเทียบไพ่ทาโรต์เซียมซีพุทธ ทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ด้วยครับ

ปล.
ถ้าจากภาพสแกน ส่วนตัวผมชอบอันใหม่นะ ด้วยสีสันที่จัดจ้านกว่า ลายเส้นที่คมชัดกว่า และดูจะได้รายละเอียดภาพที่ครบถ้วนดีกว่าด้วยครับ :)

จุไรรัตน์ กล่าวว่า...

กราบขอบพระคุณญาติธรรมทุกท่านสำหรับคำติชมค่ะ ในการจัดส่งที่มีการบุบที่มุม ดิฉันขอน้อมรับผิดไว้เพียงผู้เดียวค่ะ เพราะวันนั้นรีบแบกเล่มใหญ่ไปส่งออกเกือบ 20 เล่มแล้วถุงพลาสติกทานนำ้หนักไม่ไหวมันก็เลยตกลงมาขาดที่หน้าไปรษณีย์ ดังนั้นอาจะมีบางเล่มบุบนิดหน่อยต้องขอโทษด้วยค่ะ ส่วนการพิมพ์ตกนี่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะตรวจกันหลายรอบ แต่อาจจะมีหลุดไปบ้าง ยินดีที่จะรับเปลี่ยนให้ทุกเล่มค่ะ เพราะยังสามารถขอให้ทางโรงพิมพ์ปรับปรุงให้ได้ โดยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ดิฉันจะดูแลให้ทั้งหมดค่ะ รบกวนติดต่อ jurairat13@yahoo.com ค่ะ จะได้โอนเงินค่าส่งกลับมาเปลี่ยนไปให้ได้นะคะ อนุโมทนาที่ไดร่วมทำกุศลในการสร้างอุโบสถร่วมกันค่ะ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ข่าวล่าสุดทราบมาว่า ไพ่ทาโรต์เซียมซีพุทธ หรือ Tarot Roots of Asia ภาคภาษาไทย พิมพ์ครั้งใหม่นี้ เหลือไม่มากแล้วนะครับ

โดยเซียมซีพุทธชุดใหญ่ อาจต้องติดต่อซื้อที่วัดโดยตรงนะครับ ท่านใดสนใจก็รีบกันหน่อยนะครับ

ปล.
โปรดสังเกต ราคามือสองของไพ่ Tarot Roots of Asia ในอะมาซอน ตามลิงค์ที่แนบในบทความก็พุ่งขึ้นสูงมาก (ส่วนราคามือหนึ่งไม่ต้องพูดถึง) เนื่องจากเวอร์ชั่นต่างประเทศนั้นขาดตลาดไปแล้ว และยังไม่มีโครงการพิมพ์ใหม่นะครับ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ได้เพิ่มภาพใบแผ่นพับ ในบทความไพ่ทาโรต์เซียมซีพุทธด้านบน เพื่อแสดงภาพจำลองโครงการก่อสร้างพระมหาอุโบสถ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์

สามารถร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า หรือทำบุญร่วมสร้างอุโบสถโดยตรง ตามเลขที่บัญชีของทางวัดพระธาตุผาแก้ว ดังแสดงไว้ในบทความด้านบนเลยครับ

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับ _/|\_

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่ทราบว่ายัีงเหลือชุดเล็กอีก 2 ชุดมั้ยคะ

จุฑามาศ กล่าวว่า...

สวัสดี่ค่ะ

สนใจชุดใหญ่ 1 ชุดค่ะ สรุป ราคาปัจจุบันเท่าไหร่ค่ะ
และรบกวนขอเบอร์โทร คุณจุไรรัตน์ด้วยค่ะ เพื่อสะดวกในการโอนเงินและส่ง SMS ค่ะ
ถ้าเบอร์โทรเป็นความลับ ติดต่อได้ที่ 080-148-8765 หรือ
nakkapan@hotmail.com ก็ได้ค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

จุฑามาศ กล่าวว่า...

สวัสดี่ค่ะ

สนใจชุดใหญ่ 1 ชุดค่ะ สรุป ราคาปัจจุบันเท่าไหร่ค่ะ
และรบกวนขอเบอร์โทร คุณจุไรรัตน์ด้วยค่ะ เพื่อสะดวกในการโอนเงินและส่ง SMS ค่ะ
ถ้าเบอร์โทรเป็นความลับ ติดต่อได้ที่ 080-148-8765 หรือ
nakkapan@hotmail.com ก็ได้ค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

จากการสอบถามล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน ยังมีไพ่ทาโรต์เซียมซีพุทธชุดเล็ก เหลือที่คุณจุไรรัตน์อยู่ประมาณ 80 ชุดครับ (อีกซักพักอาจยังพอหาได้อยู่ เพียงแต่ต้องติดต่อที่วัดโดยตรงเท่านั้นครับ)

ดังนั้นตอนนี้ยังสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านบนเลยครับ (อีเมลล์ที่วัดและให้คุณจุไรรัตน์) อนุโมทนาด้วยนะครับ :)

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตอบคุณจุฑามาศ ผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของคุณจุไรรัตน์เลยครับ เพราะเพียงช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวเซียมซีพุทธให้กับทางวัดเท่านั้นน่ะครับ :)

ส่วนเซียมซีพุทธชุดใหญ่ ตอนนี้อาจต้องติดต่อจากทางวัดโดยตรงเท่านั้นครับ เพราะจำนวนชุดส่วนที่คุณจุไรรัตน์เก็บไว้น่าจะหมดแล้ว

อย่างไรลองส่งอีเมลล์ติดต่อคุณจุไรรัตน์ เพื่อขอเบอร์โทรศัพท์โดยตรงจากคุณจุไรรัตน์เองก็ได้ครับ

buasawan กล่าวว่า...

Buasawan55
สวัสดีค่ะ ทีมงานทุกๆๆท่าน
พอดีได้สั่งชุดเล้กและได้รับเรียบร้อยแล้ว และ ศึกษาเองจากหนังสือคู่มือที่แนบมากับไพ่ รู้สึกประทับใจมาก ลองดูครั้งแรก ลองดูให้คุณพ่อ และดูให้กับตัวเอง ให้ไพ่ช่วยเป็นแนวทางเรื่องการชี้แนะในเรื่องปฎิบัติเพื่อเป็นแนวทาง รู้ สึกว่าเฉลยออกเป็นแนวปัญญา ดีมากๆๆค่ะ (และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ไหนค่ะ อยากศึกษาเพิ่มเติม) และอยากได้เล่มใหญ่เพิ่ม แต่งบน้อยค่ะ แงๆๆๆๆ
ขอบคุณค่ะ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตอบคุณ buasawan

เนื้อหาข้อมูลเซียมซีพุทธเพิ่มเติม สามารถหาได้จากเซียมซีพุทธเล่มใหญ่ครับ และค้นคว้าเพิ่มต่อได้ในพระไตรปิฎกครับ

แต่อาจเริ่มต้นง่ายๆ จากบทความอนุสาสนีปาฏิหาริย์ และพจนานุกรมพุทธศาสตร์ครับ

ส่วนในแง่ไพ่ทาโรต์ สามารถศึกษาได้จากเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเซียมซีพุทธ นั่นก็คือ Tarot Roots of Asia และตามหนังสือไพ่ทั่วไปครับ

สามารถเริ่มต้นง่ายๆ จากเว็บบล็อก ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ นี้ได้นะครับ :)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากทราบว่า คำทำนาย(อธิบาย)ในไพ่ชุดใหญ่ แตกต่างกับคำทำนายในไพ่ชุดเล็ก หรือไม่ อย่างไรคะ พอดีที่ไพ่ชุดเล็ก พิมพ์ครั้งที่ 1 แล้วค่ะ

pui

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตอบคุณ pui
ไพ่ทาโรต์เซียมซีพุทธ ชุดใหญ่ จะเพิ่มเนื้อหาทั้งในส่วนข้อธรรม คำบรรยายภาพไพ่ เรียบเรียงในเชิงบทโศลกครับ .. พร้อมภาพสีเต็มหน้ากระดาษ

ถ้าอย่างไร รบกวนลองกดคลิกที่รูปภาพภายในบทความด้านบน เพื่อขยายภาพ แล้วลองเปรียบเทียบเนื้อหาดังกล่าว กับคู่มือไพ่เซียมซีพุทธชุดเล็กที่คุณ pui มีนะครับ น่าจะเข้าใจชัดเจนขึ้นครับ :)

จุฑามาศ นาคพันธุ์ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ

วันที่ 17-23 ได้ไปเที่ยวเพชรบุรณ์ เลย โคราช ฯลฯ
เคยตั้งจิตอธิษฐานไว้ค่ะ ว่า ถ้าบุญมีและได้มีโอกาสทำบุญกับวัดนี้และอยากได้หนังสือเล่มนี้ ก็ขอให้ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดนี้ด้วยเถิด
คำอธิษฐานสำเร็จค่ะ ได้ไปมนัสการพระบรมสารีริกธาตุที่วัดผาซ่อนแก้ว ด้วยความบังเอิญที่ทัวร์พาไป ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่มีในรายการทั่วร์เลย ตอนเข้าไป ก็ยังคุ้น ๆ กับชื่อ และภาพต่าง ๆ ที่เคยเห็นในเวปฯของคุณ
แต่ตอนจะกลับ อยากเข้าห้องน้ำ แล้วเดินผ่านโต๊ะขายหนังสือธรรมะต่าง ๆ และเห็นหนังสือ เซียมซีพุทธ วางอยู่ ดีใจมากค่ะ สมปราถนาในสิ่งที่ตั้งใจ
และก็อีกวัดที่อธิษฐาน คือ วัดสมเด็จพระพุฒาจารย์โต (ของสรพงศ์) เคยอธิษฐานไว้เช่นกัน ว่าอยากไปทำบุญและไหว้พระที่วัดนี้ ก็ได้ไปจริง ๆ ค่ะ

จุฑามาศ ก็ได้ทำบุญโดยซื้อหนังสือ เซ๊ยมซีพุทธ ชุดใหญ่มาค่ะ ในราคาเดิม คือ 2000 บาท ปลื้มปิติเป็นอย่างมากค่ะ
สมดั่งที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบคุณมาก ๆๆ ที่ให้ข้อมุลที่ดี ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ
ขอให้ธรรมะคุ้มครองค่ะ

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ตอบคุณจุฑามาศ

อนุโมทนาด้วยนะครับ ที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดพระธาตุผาแก้ว และทำบุญซื้อเซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ชุดใหญ่

ไม่มีเรื่องบังเอิญแน่นอนครับ เหตุปัจจัยลงตัวย่อมได้สมปรารถนาแน่นอนครับ ;)

ขอบคุณที่มาบอกกล่าวให้ทราบในบล็อกนี้ด้วยนะครับ ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ :)

win กล่าวว่า...

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 56 ผมได้ซื้อชุดใหญ่มาครับ ราคายังเท่าเดิม
แบ็คแพ็คนั่งรถบัสไปคนเดียวเลยครับ ตัดสินใจว่าต้องใช้ไพ่ชุดนี้เท่านั้น ทำใจใช้ชุดอื่นไม่ได้จริงๆ มันปักใจไปแล้ว เลือกดูมาหลายชุดแล้วไม่มีชุดไหนที่ดึงดูดใจเท่าชุดนี้เลย
ไม่ผิดหวังเลยครับ เนื้อหาเป็นธรรมะล้วนๆ ไม่มีความงมงายไร้สาระอยู่เลยแม้แต่น้อย เป็นไพ่ชุดที่สร้างขึ้นมาเพื่อแนะนำวิธีแก้ปัญหาชีวิตอย่างถูกต้องแบบพุทธแท้จริงๆ
ท้ายเล่มคู่มือท่าน(พระ)อาจารย์เขียนไว้เลยว่า จะใช้บ่อยแค่ไหนก็ได้ ใช้ได้ทุกเมื่อที่มีคำถามเกิดขึ้นมาในชีวิต นั่นคือความต้องการของท่านที่จะให้เราได้อ่านเนื้อหาในคู่มือบ่อยๆ ขอเพียงแค่ได้เปิดไพ่ขึ้นมา จะใบไหนก็ได้ เราจะได้คำสอนที่เป็นประโยชน์ทุกครั้งที่เปิดจริงๆครับ

ผมลองตั้งคำถามเพื่อประเดิมทดสอบไปสองข้อ เปิดไพ่ขึ้นมาอ่านความหมายในคู่มือแล้วผมถึงกับสะอึกเลยครับ เจอคำสอนของท่านที่เจาะเข้าไปแทงใจ เล่นเอาผมอึ้งไปเลย

win กล่าวว่า...

แต่ตอนนี้ชักจะสับสนแล้วครับ ไม่รู้ว่าจะทำลายวรยุทธเก่าแล้วแปลตามความหมายใหม่ของไพ่ชุดนี้ไปเลยหรือจะแปลตามความหมายเดิมของทาโรต์มาตรฐาน(เหมือนในเวอร์ชั่นต่างประเทศ)ด้วยดี

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ขอตอบอย่างมั่นใจตรงนี้เลยครับว่า ใช้ความหมายตามไพ่เซียมซีพุทธชุดนี้ครับ

ด้วยเป็นตามวัตถุประสงค์ของผู้วาดด้วย อีกทั้งเมื่อใช้ไพ่เซียมซีพุทธได้คล่องก่อนแล้ว ทีนี้เมื่อกลับไปจับไพ่ทาโรต์รุ่นต่างประเทศ Tarot Roots of Asia ความหมายเดิมที่เคยเข้าใจจะแตกฉานขึ้นไปอีก

หรือยิ่งเมื่อจับไพ่ทาโรต์สำรับอื่นๆ ก็จะยิ่งมีคำตอบ รายละเอียด คำสอนเชิงพุทธ ฯลฯ แทรกเสริมมากขึ้นตามไปด้วยครับ

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ และยินดีด้วยสำหรับไพ่ชุดใหม่ที่แสนจะถูกใจครับ

:)

win กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับ เข้าใจแล้วครับ วิถีพุทธเป็นทางอันประเสริฐที่สุดแล้ว

แสดงความคิดเห็น

1. โปรดระบุ "ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น" (กรณีไม่มีโปรไฟล์อื่น) ในเว็บ ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ ด้วยการ
- เลือกโปรไฟล์ "ชื่อ/URL"
- กรอกชื่อหรือนามแฝงของผู้โพสต์ในช่อง "ชื่อ"
- กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ระบุ URL เว็บไซต์ใดๆ
- ทั้งนี้เพียงเพื่อความสะดวกในการสนทนาเท่านั้น เช่น อาจระบุ นาย A, นาย B หรือ น.ส. ยิปซี ก็ได้ครับ :)
2. หากติดระบบกรองคำ โปรดกรอกข้อความ ให้ตรงตามคำกรองที่ปรากฏ
3. ความเห็นอาจไม่แสดงทันที เนื่องจากระบบป้องกันสแปมอัตโนมัติของบล็อกสปอต

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น