8 กรกฎาคม 2555

Lost Tarot of Nostradamus: Book Review 3 (คู่มือไพ่ทาโรต์นอสตราดามุส)

หนังสือคู่มือไพ่ทาโรต์นอสตราดามุส
(The Lost Tarot of Nostradamus: Companion Book)
ช่วงที่สามของ Review ไพ่ทาโรต์ที่สาบสูญของนอสตราดามุส (The Lost Tarot of Nostradamus) โดย John Matthews และ Wil Kinghan จากสำนักพิมพ์ Connections Book Publishing ในส่วนของ หนังสือคู่มือไพ่ทาโรต์ (Companion Book)

เกริ่นตรงนี้เลยว่า หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องเร้นลับ คำพยากรณ์ของ Nostradamus และคำแปลคำทำนายต่างๆ หนังสือเล่มนี้จัดว่าคุ้มมาก เพราะเป็นการนำ
 • คำพยากรณ์แบบรูปภาพ จากบันทึกภาพพยากรณ์ Vaticinia Nostradami: Lost Book of Nostradamus ของนอสตราดามุสที่เพิ่งค้นพบ
 • ผูกโยงกับ Nostradamus' Prophecies บันทึกคำทำนายของนอสตราดามุสแบบตัวอักษร ที่เป็นบทกวีโคลงสี่ Quatrains ซึ่งคัดกรองจากคำทำนายกว่าหลายร้อยบท ในหนังสือชุดศตพยากรณ์ (Centuries) และถูกแปลใหม่เป็นภาษาอังกฤษโดย Caitlín Matthews
 • จัดทำในรูปแบบไพ่ทาโรต์ (Tarot Card Deck) เป็นครั้งแรก!!!
ซึ่งหนังสือคู่มือไพ่นอสตราดามุสเล่มนี้ จะมีความน่าสนใจหรือสามารถอธิบายที่มาที่ไป ตลอดจนความหมายไพ่ทาโรต์แต่ละใบ ได้มากน้อยเพียงใด เรามาติดตามบทความ Review หนังสือไพ่ Nostradamus Tarot กันเลยครับ

The Lost Tarot of Nostradamus บทความ Review ไพ่ทาโรต์นอสตราดามุส ตอนอื่นๆ


หนังสือไพ่ทาโรต์ The Lost Tarot of Nostradamus: Companion Book

สัดส่วนคู่มือไพ่ทาโรต์นอสตราดามุส
 • ขนาดคู่มือไพ่นอสตราดามุส สัดส่วนความกว้างความยาวคือ 14.3 x 20.4 เซนติเมตร และความหนา 1.3 เซนติเมตร
 • จำนวนหน้าหนังสือไพ่นอสตราดามุส คือ 160 หน้า
 • หน้าปกหนังสือไพ่ เป็นรูปวาดนอสตราดามุส ภายในวงกลมโทนสี Sepia บนพื้นสีน้ำตาลที่ทำให้กระดำกระด่างคล้ายกระดาษเก่า ดูขลังยิ่งขึ้น ;)
 • ชื่อหนังสือ THE LOST TAROT OF NOSTRADAMUS และชื่อผู้สร้างสรรค์หนังสือและสำรับไพ่ทาโรต์ชุดนี้ คือ John Matthews และ Wil Kinghan
 • หลังปก เป็นไพ่พระสังฆราช The Hierophant บนพื้นสีน้ำตาล
 • วัสดุทำปกหน้าและปกหลัง เป็นกระดาษอาร์ตเคลือบมัน
 • เนื้อหาภายในคู่มือไพ่ ทั้ง 160 หน้า ถูกพิมพ์บนกระดาษปอนด์ ด้วยตัวหนังสือสีน้ำตาล พร้อมภาพประกอบโทนสีน้ำตาลเช่นกัน


สารบัญและเนื้อหาคู่มือไพ่นอสตราดามุส Book Contents of the Lost Tarot of Nostradamus

สารบัญคู่มือไพ่ทาโรต์นอสตราดามุส
(The Lost Tarot of Nostradamus: Book Contents)
เนื้อหาหนังสือคู่มือไพ่ทาโรต์ที่สาบสูญของนอสตราดามุสเล่มนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ
 1. In Search of the Lost Tarot
 2. The Cards and their Meanings
 3. Working with the Lost Tarot


In Search of the Lost Tarot

 • The Seer from the South กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของนอสตราดามุส Nostradamus ปรมาจารย์โหราศาสตร์ผู้หยั่งรู้อนาคตท่านนี้ ตลอดจนผลงานคำพยากรณ์ อันเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันทั่วโลก
 • The Book of Images ความเป็นมาของหนังสือภาพพยากรณ์ Vaticinia Nostradami ของนอสตราดามุส ที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานนี้
 • The Lost Tarot ความเป็นมาและแรงบันดาลใจในการจัดทำไพ่ทาโรต์ที่สาบสูญของนอสตราดามุส Nostradamus Tarot
 • เนื้อหาส่วนที่เหลือในส่วนแรก (Reinterpreting the Images, Shaping the Tarot, The Tarot and the Prophecies และ Translating the Quatrains) จะกล่าวถึงหลักการที่ใช้ในการเชื่อมโยง ภาพพยากรณ์จากหนังสือภาพ Vaticinia Nostradami กับคำพยากรณ์จากหนังสือชุด Centuries ของนอสตราดามุส ตลอดจนขั้นตอนการแปลความหมายบทโคลงพยากรณ์ของนอสตราดามุส และการถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาสัญลักษณ์ภาพไพ่ทาโรต์
  • ภาพไพ่ทาโรต์นอสตราดามุสแต่ละใบ เป็นสัญลักษณ์หรือองค์ประกอบส่วนย่อย ที่ตัดจากภาพใหญ่ในแต่ละหน้า ของหนังสือภาพพยากรณ์ Vaticinia Nostradami ซึ่งช่วยให้ความหมายภาพในแง่ไพ่ทาโรต์ชัดเจนขึ้นเป็นอย่างมาก
  • คำพยากรณ์จาก Centuries ที่เชื่อมกับไพ่ทาโรต์นอสตราดามุส จะตัดทอนจากบทกวี 4 บรรทัด (Quatrains) ที่มีกว่าหลายร้อยโคลงกลอน โดยแบ่งย่อย Quatrains แต่ละบท ทีละ 2 บรรทัด เรียกว่า Couplets ..ดังนั้น 1 บทโคลงพยากรณ์ จึงแยกได้ถึง 3 Couplets บรรทัดที่ 1-2, บรรทัดที่ 2-3 และบรรทัดที่ 3-4
  • เมื่อนำ Couplets ย่อยดังกล่าว มาจับคู่กับภาพพยากรณ์ที่ตัดมาจากหนังสือ Vaticinia Nostradami พบว่าสามารถเข้าคู่กับภาพสัญลักษณ์ดังกล่าว และถ่ายทอดออกมาเป็นความหมายไพ่ในแบบฉบับ tarot ได้ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อ!!!

The Cards and their Meanings

อธิบายความหมายไพ่ทาโรต์ 78 ใบ ของไพ่ทาโรต์ที่สาบสูญของนอสตราดามุส โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ The Major Arcana และ The Minor Arcana

Major Arcana

อธิบายความหมายไพ่ทาโรต์ชุดใหญ่ Major Arcana โดยใช้พื้นที่กระดาษ 2 หน้า ต่อไพ่เมเจอร์แต่ละใบ (ตั้งแต่หน้า 29 จนถึงหน้า 73 รวม 45 หน้า) ประกอบด้วย
 • ความหมายไพ่ทาโรต์ในแง่ทั่วไป และสาเหตุหรือหลักการที่ใช้ในการนำสัญลักษณ์ภาพจากหนังสือภาพพยากรณ์ Vaticinia Nostradami มาเป็นภาพบนไพ่ทาโรต์ใบนั้นๆ
 • Interpretation แปลความหมายไพ่ทาโรต์ ในแง่การพยากรณ์ ตลอดจนความหมายไพ่กลับหัว 
 • Visions เป็นคำสำคัญ (Keywords) ของความหมายไพ่แบบย่อ ทั้งแบบไพ่หน้าตรง และไพ่หัวกลับ
 • Couplet เป็นบทกวี 2 บรรทัด ที่สื่อถึงความหมายไพ่ทาโรต์ใบนั้นๆ  พร้อมคำแปลบทกวีเป็นภาษาอังกฤษ (ซึ่งถูกแปลจากคำพยากรณ์ดั้งเดิมในภาษาฝรั่งเศสแบบเก่า ที่แฝงรหัสลับของนอสตราดามุส!!) โดยระบุถึงลำดับบทกวี 4 บรรทัด Quatrain และลำดับเล่มของชุดหนังสือ Centuries ที่ใช้อ้างอิง
 • Prophetic Reference ประโยคสั้นๆ ประมาณ 1-2 บรรทัด ระบุถึงเหตุการณ์ต่างๆ ของโลก ที่(เชื่อกันว่า)เคยเกิดขึ้นจริงหรือกำลังจะเกิดขึ้น ตามโคลงคำพยากรณ์ Couplet หรือ Quatrain ของ Nostradamus ตามที่ยกมา

Minor Arcana

ตัวอย่างความหมายไพ่ Minor Arcana
ไพ่ IV of Stars (หรือไพ่สี่ดาบ)
 • ความหมายไพ่ทาโรต์ชุดเล็ก Minor Arcana โดยใช้พื้นที่กระดาษ 1 หน้า ต่อไพ่ไมเนอร์แต่ละใบ (ตั้งแต่หน้า 74 จนถึงหน้า 134 รวม 61 หน้า)
 • หัวข้อความหมายไพ่ชุดเล็ก เป็นลักษณะแบบเดียวกันกับไพ่ชุดใหญ่ เพียงแต่นำ Couplet ขึ้นต้นก่อน และไม่มีหัวข้อ Prophetic Reference เทียบกับเหตุการณ์ของโลก
 • ชื่อชุดไพ่ ของไพ่ไมเนอร์ เรียงตามลำดับเนื้อความก่อนหลังภายในคู่มือไพ่ได้แก่
  • Suit of Stars ไพ่ชุดดวงดาว หรือไพ่ดาบ (Suit of Swords)
  • Suit of Suns ไพ่ชุดดวงอาทิตย์ หรือไพ่ไม้เท้า (Suit of Wands)
  • Suit of Moons ไพ่ชุดดวงจันทร์ หรือไพ่ถ้วย (Suit of Cups)
  • Suit of Spheres ไพ่ชุดโลก หรือไพ่เหรียญ (Suit of Pentacles)


Working with the Lost Tarot

วางไพ่ 7 ใบ แบบอัลฟ่า โอเมก้า
(Alpha and Omega Spread)
การใช้งานไพ่ทาโรต์ที่สาบสูญของนอสตราดามุส
 • Nostradamus Spreads วิธีการวางไพ่นอสตราดามุส มี 4 แบบ โดยข้อดีมากๆ ของเนื้อหาส่วนนี้ คือ มีตัวอย่างการใช้ทำนายจริง โดยใช้ไพ่นอสตราดามุส ประกอบรูปแบบการวางไพ่แต่ละแบบด้วย
  1. Quatrain Oracle เป็นการฝึกใช้ไพ่ทาโรต์นอสตราดามุส โดยใช้ไพ่จำนวน 2 ใบ ที่เป็นรูปแบบการทำนายเฉพาะตัวของไพ่ทาโรต์นอสตราดามุสชุดนี้ เพราะนำ Couplet ที่ปรากฏบนหน้าไพ่ทั้งสองใบ มาเชื่อมต่อกัน และแปลความหมายไพประกอบร่วมกับการอ่านภาพหน้าไพ่
  2. Alchemist Spread วางไพ่ 5 ใบ แทนแต่ละขั้นตอนในกระบวนการของศาสตร์เล่นแร่แปรธาตุ เพื่อช่วยค้นหาคำตอบ
  3. Wheel of Centuries Spread เรียงไพ่ 8 ใบ แจกแจงรายละเอียดปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านกำทั้ง 8 ของกงล้อศตพยากรณ์
  4. Alpha and Omega Spread เรียงไพ่ 6 ใบ ชี้แนะแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆ หรือทิศทางของการดำเนินชีวิต อย่างเป็นลำดับขั้น
 • Meditating with the Lost Tarot กล่าวถึงการทำสมาธิร่วมกับไพ่ทาโรต์นอสตราดามุส
 • The Art of Seership บทส่งท้ายสู่ความเป็นผู้หยั่งรู้อนาคต
 • ท้ายเล่ม เป็นเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับไพ่ทาโรต์และผลงานพยากรณ์ของนอสตราดามุสที่เด่นๆ, ประวัติและผลงานผู้เขียน และกิตติกรรมประกาศ

อ่าน Review หนังสือไพ่ทาโรต์ The Lost Tarot of Nostradamus ชุดนี้ เริ่มเห็นความน่าสนใจของไพ่ทาโรต์ที่สาบสูญของนอสตราดามุสชุดนี้กันบ้างหรือยังครับ? ถ้ายัง..เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันกับ Review ในส่วนของสำรับไพ่ทาโรต์นอสตราดามุสกัน ;)

2 ความเห็น:

Peterito กล่าวว่า...

ชุดนีู้แล้วลึกล้ำเกินไปสำหรับผมครับ เลยได้แต่ติดตามอ่านอย่างเดียว

ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ (Dr Zei Tarot Card) กล่าวว่า...

ไพ่ทาโรต์นอสตราดามุสชุดนี้ ใช้ทำนายทั่วไปจากการอ่านภาพหน้าไพ่ได้เลยนะครับ (อาจจะมีพลิกอ่านหนังสือบ้าง แต่ก็ไม่มาก)

เพียงแต่หากจะใช้ให้เต็มที่จริงๆ คือนำคำพยากรณ์ของนอสตราดามุส มาประยุกต์ใช้ประกอบคำทำนายในการอ่านไพ่ด้วย เพื่อให้คำตอบเพิ่มเติมไปอีก ค่อนข้างต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ฝึกฝนกันพอสมควรครับ

แสดงความคิดเห็น

1. โปรดระบุ "ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น" (กรณีไม่มีโปรไฟล์อื่น) ในเว็บ ดร.เซ่ ไพ่พยากรณ์ ด้วยการ
- เลือกโปรไฟล์ "ชื่อ/URL"
- กรอกชื่อหรือนามแฝงของผู้โพสต์ในช่อง "ชื่อ"
- กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ระบุ URL เว็บไซต์ใดๆ
- ทั้งนี้เพียงเพื่อความสะดวกในการสนทนาเท่านั้น เช่น อาจระบุ นาย A, นาย B หรือ น.ส. ยิปซี ก็ได้ครับ :)
2. หากติดระบบกรองคำ โปรดกรอกข้อความ ให้ตรงตามคำกรองที่ปรากฏ
3. ความเห็นอาจไม่แสดงทันที เนื่องจากระบบป้องกันสแปมอัตโนมัติของบล็อกสปอต

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น